Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
AML Gehoortraining 1 (jazz)38001/3029/2324/1/92
Studiegids

AML Gehoortraining 1 (jazz)

38001/3029/2324/1/92
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek
    Afstudeerrichting:
    • jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Desmyter Frederik
Andere co-titularis(sen): Lambert Anton, Smedts Els
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

De student heeft bij voorkeur één van de volgende opleidingen gevolgd of heeft via zelfstudie gelijkaardig niveau bereikt:
* Opleiding DKO (richting klassiek of jazz & lichte muziek)
* Kunsthumaniora
* Voorbereidingsjaar kunsthumaniora (7de jaar)
* Jazzstudio

Criteria die bij de toelatingsproef geëvalueerd worden zijn de volgende:
* eenstemmig melodisch dictee
* majeur en mineur toonladders, pentatoniek (majeur en mineur), bluestoonladder
* enkelvoudige intervallen (groot, klein, rein, verminderd, overmatig)
* drieklanken met omkeringen (groot, klein, rein, verminderd, overmatig)
* vierklanken in grondligging (groot, klein, dominant, klein-groot, halfverminderd, verminderd)
* eenvoudige progressies (I VI II V / II V I)

Eindcompetenties (tekst)

De algemene doelstelling van de cursus beoogt via intensieve training het ontwikkelen van essentiële muzikale vaardigheden zoals voorstellingsvermogen, reactievermogen, melodisch inzicht en auditief geheugen, steeds in functie van de jazzpraktijk. De gehoortraining is er tevens op gericht om de improvisatiemogelijkheden van de student te ondersteunen en te ontwikkelen. Specifieke doelstellingen: de student is in staat om progressies en ‘tensions’ te horen uitgaande van de basnoot

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student hanteert technieken om een efficiënte studieplanning op te maken en deze te volgen
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student kan ‘tensions’ herkennen op een gegeven akkoord (grondligging).
De student kan op het gehoor basisprogressies herkennen en noteren
2.5b De student herkent muziekmateriaal op het gehoor.
De student kan ‘tensions’ herkennen op een gegeven akkoord (grondligging).
De student kan op het gehoor basisprogressies herkennen en noteren

Leerdoelen

2.2 boekt vooruitgang door zelfstudie
De student hanteert technieken om een efficiënte studieplanning op te maken en deze te volgen
 
2.4 herkent muziekmateriaal op het gehoor
De student kan op het gehoor ‘tensions’ herkennen op een gegeven akkoord (grondligging).
De student kan op het gehoor basisprogressies herkennen en noteren .

Leerinhoud

* (niet gegeven) basnoten zingen op ‘guide tones’
* ‘tensions’ zingen op geven basnoten met ‘guide tones’
* ‘tensions’ herkennen op gegeven akkoord
* harmonische verbanden herkennen in toonladders en herleiden tot progressies
* gegeven akkoordprogressies herkennen en noteren
* transcripties van cd
* harmonisch dictee

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Piano
Cd's
Earmaster

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges45,00 uren
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Evaluatievormen: De student legt twee (schriftelijke) examens per jaar af. Ieder examen telt voor 50%. Evaluatienormen: De student is geslaagd wanneer hij/zij 50% van het totaal aantal punten behaalt