Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
AML Jazzharmonie en analyse 178/3029/2324/1/34
Studiegids

AML Jazzharmonie en analyse 1

78/3029/2324/1/34
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Thys Nicolas
Andere co-titularis(sen): Lambert Anton, Smedts Els
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

- groepslessen - luisterlessen

Begincompetenties (tekst)

De student heeft de instapcompetenties voor een academische bachelor verworven.
Toelatingsproef: niet van toepassing

Eindcompetenties (tekst)

B1: inzicht verwerven in de basisbegrippen van de functionele, tonale jazzharmonie: het bestuderen van samenklanken en hun onderlinge relaties en verbanden kunnen leggen tussen harmonie, ritme en de vorm. Het kunnen toepassen van deze basisbegrippen in de analyse van de (jazz)muziek, meer specifiek de jazzmuziek vanaf zijn ontstaan tot aan de jaren ’50. Het kunnen harmoniseren van een eenvoudige tonale melodie: het kunnen reharmoniseren van een eenvoudige tonale standard: het kunnen stemvoeren van akkoordverbindingen met tensions.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student hanteert technieken om een efficiënte studieplanning op te maken en deze te volgen
2.3 De student leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student heeft inzicht in de basisbegrippen van de functionele, tonale jazzharmonie (modi, #IVø, moll dur, bIII º, chord scales, guide tones, graden, secundary dominants, akkoordconstructie en –becijfering, kwintencirkel en toonsoorten, modulatie, …)
De student kan basis guide tone progressies zingen.
De student kan de basisbegrippen toepassen in de analyse van standaard akkoordenschema’s.
De student kan eenvoudige akkoordverbindingen stemvoeren
De student kan eenvoudige tonale melodieën (re)harmoniseren.

Leerinhoud

1-7 modes and their functions(in all keys)
2- 3 exceptions #IVø moll dur bIII º
3- sequence of 12 chords =write a melody,analyse,which scale can u use?,change chords?
4- analyse any basic standard (degrees,secundary dominants, + altered & octotonisch
5-all the different forms of Moll dur.Where does moll dur come from
6-Based on the moll dur explanation,give me a few keys we can modulate to.
7-go through a progression using guided tones (no jumping)
8-harmonize a melody.Using modes
9-sing basic guided tones progression

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

* partituren
* aanbevolen standaardwerken over jazzharmonie (‘The Jazz Theory Workbook’- M. Boling, Chord Scale theory & Jazz Harmony – K.Pullig)
* CD’s en opnames

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen150,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

wHAT YOU SHOULD KNOW:
1-7 modes and their functions(in all keys)
2- 3 exceptions #IVø moll dur bIII º
3- sequence of 12 chords =write a melody,analyse,which scale can u use?,change chords?
4- analyse any basic standard (degrees,secundary dominants, + altered & octotonisch
5-all the different forms of Moll dur.Where does moll dur come from
6-Based on the moll dur explanation,give me a few keys we can modulate to.
7-go through a progression using guided tones (no jumping)
8-harmonize a melody.Using modes
9-sing basic guided tones progression

De student is geslaagd als hij/zij 50% van het totaal aantal punten behaalt.