Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Harmonisatie aan de piano 1230/3029/2324/1/61
Studiegids

Harmonisatie aan de piano 1

230/3029/2324/1/61
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Desmyter Frederik
Andere co-titularis(sen): Gooris Wout, Lambert Anton, Smedts Els
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

- Individuele lessen
- Luisterlessen

Begincompetenties (tekst)

De student heeft de instapcompetenties voor een academische bachelor verworven.
Toelatingsproef: niet van toepassing

Eindcompetenties (tekst)

Algemene doelstelling: het verwerven van basisvaardigheden op de piano om te komen tot een beter begrip van de basiselementen (stemvoering, vorm, harmonie en ritme) van de jazzmuziek en het leren gebruiken van de piano als hulpmiddel bij compositie, arrangement, harmonisatie en reharmonisatie. Specifieke doelstelling per studiejaar
De student kan een akkoordenschema herleiden tot graden en transponeren in alle toonsoorten;
De student kan een stuk spelen met baslijn, verdubbeling van de ‘guide tones’ en eventueel uitbreidingen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student beheerst het repertoire representatief voor zijn discipline.
De student kan eenvoudige akkoordenschema’s begeleiden
De student kan standards begeleiden
2.1 De student beheerst de muzikale parameters en structuren
De student exploreert basisvaardigheden op de piano en komt daardoor tot een beter begrip van de basiselementen (stemvoering, vorm, harmonie en ritme) van de jazzmuziek
De student verwerft basisvaardigheden op de piano en komt daardoor tot een beter begrip van de basiselementen (stemvoering, vorm, harmonie en ritme) van de jazzmuziek
2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student hanteert technieken om een efficiënte studieplanning op te maken en deze te volgen
De student heeft technieken geleerd om een efficiënte studieplanning op te maken en deze te volgen
2.3 De student leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student kan de piano gebruiken als hulpmiddel bij compositie, arrangement, harmonisatie en reharmonisatie. De student kan een akkoordenschema herleiden tot graden en transponeren in alle toonsoorten. De student kan een stuk spelen met baslijn, verdubbe
De student kan een eenvoudig akkoordenschema herleiden tot graden en transponeren in alle toonsoorten.
De student kan een standard spelen met baslijn, verdubbeling van de ‘guide tones’ en eventueel uitbreidingen ( 2 – handige voicings (1,3,7,3,7 & 1,7,3,7,3) zonder tensions).
De student kan eenvoudige standards harmoniseren

Leerdoelen

1.1 beheerst het repertoire
De student kan eenvoudige akkoordenschema’s begeleiden

2.1 beheerst de muzikale parameters en structuren
De student exploreert basisvaardigheden op de piano en komt daardoor tot een beter begrip van de basiselementen (stemvoering, vorm, harmonie en ritme) van de jazzmuziek

2.2 boekt vooruitgang door zelfstudie De student hanteert technieken om een efficiënte studieplanning op te maken en deze te volgen

2.3 leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student kan een eenvoudig akkoordenschema herleiden tot graden en transponeren in alle toonsoorten.
De student kan een standard spelen met baslijn, verdubbeling van de ‘guide tones’ en eventueel uitbreidingen ( 2 – handige voicings (1,3,7,3,7 & 1,7,3,7,3) zonder tensions).
De student kan eenvoudige standards harmoniseren

Leerinhoud

* studies
* toonladders
* gebroken akkoorden
* 2 – handige voicings (1,3,7,3,7 & 1,7,3,7,3) zonder tensions
* begeleiding van standards
* harmonisatie van standards

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

* partituren
* uitgeschreven harmonisatieoefeningen
* opnames
* meespeelplaten
* metronoom

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen75,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Examenprogramma:
* Begeleiding van 3 standards in 12 toonsoorten.
* Kennen van 2 standards met melodie, op basis van de 5- stemmige akkoorden (zie leerinhouden)

Alle stukken dienen uit het hoofd gespeeld te worden.

Evaluatienormen: Student is geslaagd als hij minstens 50% van de punten behaalt.