Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Muziekgeschiedenis 1 (jazz)38843/3029/2324/1/08
Studiegids

Muziekgeschiedenis 1 (jazz)

38843/3029/2324/1/08
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Mentens Chris
Andere co-titularis(sen): Lambert Anton, Smedts Els
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

- groepslessen
- luisterlessen

Begincompetenties (tekst)

De student heeft de instapcompetenties voor een academische bachelor verworven.
Toelatingsproef: niet van toepassing

Eindcompetenties (tekst)

De algemene doelstelling van de cursus beoogt een inzicht in de verschillende stijlperioden in de geschiedenis van de jazz. We bestuderen daarbij oorzaken, evolutie, kenmerken en de belangrijkste figuren. De periodes en hun voornaamste vertegenwoordigers moeten ook auditief kunnen herkend worden.

Kritisch bespreken van concerten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student hanteert technieken om een efficiënte studieplanning op te maken en deze te volgen
4.1 De student kent de ruimere culturele en (muziek)historische context.
De student heeft inzicht in de verschillende stijlperioden van de jazzgeschiedenis van het einde van de 19de eeuw en de eerste helft van de 20ste eeuw met oog voor oorzaken, evolutie, kenmerken en de belangrijkste figuren: * Voorlopers van de jazz * New O
De student kan de verschillende stijlperioden van de jazzgeschiedenis van het einde van de 19de eeuw en de eerste helft van de 20ste eeuw en hun voornaamste vertegenwoordigers auditief herkennen.
De student woont concerten bij en kan deze kritisch bespreken.

Leerinhoud

We bestuderen het einde van de 19 de eeuw en de eerste helft van de 20ste eeuw:
* Voorlopers van de jazz
* New Orleans periode
* Chicago als centrum in de jaren ‘20
* Swing periode en de verschuivingen naar NY en Kansas City
* Bebop periode in de jaren ‘40

Curriculumconcerten bijwonen en kritisch bespreken.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

* Concertbezoek en bespreking
* Cursus

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

* opname’s: CD en MP3
* video’s en DVD
* notities
* cursus

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks90,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks10,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks90,00
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks10,00

Toetsing (tekst)

Evaluatievormen:

De student legt een examen af op het einde van de cyclus. Het examen bestaat uit een mondeling en schriftelijk gedeelte.
 

Verdeling van de punten:
10% verslagen curriculumconcerten
30 % mondeling examen
60 % schriftelijk examen

Evaluatienormen: De student is geslaagd wanneer hij/zij 50% van het totaal aantal punten behaalt.