Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Instrument 1 (jazz)270/3029/2324/1/63
Studiegids

Instrument 1 (jazz)

270/3029/2324/1/63
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de muziek, trajectschijf 1
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Instrument (jazz) binnen jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
(#) Keuzeopleidingsonderdeel (moet vervangen worden)
Voor dit keuzeopleidingsonderdeel moet één van deze opleidingsonderdelen gekozen worden:
 • Accordeon 1 (jazz) (15 studiepunten)
 • Bastrombone 1 (jazz) (15 studiepunten)
 • Cello 1 ( jazz) (15 studiepunten)
 • Contrabas 1 (jazz) (15 studiepunten)
 • Elektrische bas 1 (jazz) (15 studiepunten)
 • Fluit 1 (jazz) (15 studiepunten)
 • Gitaar 1 (jazz) (15 studiepunten)
 • Klarinet 1 (jazz) (15 studiepunten)
 • Percussie 1 (jazz) (15 studiepunten)
 • Piano 1 (jazz) (15 studiepunten)
 • Saxofoon 1 (jazz) (15 studiepunten)
 • Trombone 1 (jazz) (15 studiepunten)
 • Trompet 1 (jazz) (15 studiepunten)
 • Vibrafoon 1 (jazz) (15 studiepunten)
 • Viool 1 (jazz) (15 studiepunten)
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 450,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie klarinet 1 (jazz), piano 1 (jazz), trompet 1 (jazz), saxofoon 1 (jazz), gitaar 1 (jazz), contrabas 1 (jazz), electrische bas 1 (jazz), drums 1 (jazz), vibrafoon 1 (jazz), fluit 1 (jazz), viool 1 (jazz), accordeon 1 (jazz)

Eindcompetenties (tekst)

Zie competentiematrix en zie klarinet 1 (jazz), piano 1 (jazz), trompet 1 (jazz), saxofoon 1 (jazz), gitaar 1 (jazz), contrabas 1 (jazz), electrische bas 1 (jazz), drums 1 (jazz), vibrafoon 1 (jazz), fluit 1 (jazz), viool 1 (jazz), accordeon 1 (jazz)

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student beheerst het repertoire representatief voor zijn discipline.
De student is in staat om eenvoudige akkoordenschema’s uit te voeren bv. blues, eenvoudige standards,…
1.4 De student verwerkt muziek creatief.
De student is in staat tonaal te improviseren over eenvoudige akkoordenschema’s
2.1 De student beheerst de muzikale parameters en structuren
De student hanteert technieken om de muzikale vaardigheden (tempo, timing, intonatie, klank, motiefontwikkeling, frasering, vorm, luistervaardigheid, …) te verbeteren
De student is in staat om eenvoudige akkoordenschema’s uit te voeren bv. blues, eenvoudige standards,…
2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student hanteert technieken om een efficiënte studieplanning op te maken en deze te volgen
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student schenkt aandacht aan zijn lichaamshouding
3.1 De student bezit sociale- en communicatieve vaardigheden.
De student kan zelf een band samenstellen

Leerinhoud

Zie klarinet 1 (jazz), piano 1 (jazz), trompet 1 (jazz), saxofoon 1 (jazz), gitaar 1 (jazz), contrabas 1 (jazz), electrische bas 1 (jazz), drums 1 (jazz), vibrafoon 1 (jazz), fluit 1 (jazz), viool 1 (jazz), accordeon 1 (jazz)

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Zie klarinet 1 (jazz), piano 1 (jazz), trompet 1 (jazz), saxofoon 1 (jazz), gitaar 1 (jazz), contrabas 1 (jazz), electrische bas 1 (jazz), drums 1 (jazz), vibrafoon 1 (jazz), fluit 1 (jazz), viool 1 (jazz), accordeon 1 (jazz)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen420,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Zie klarinet 1 (jazz), piano 1 (jazz), trompet 1 (jazz), saxofoon 1 (jazz), gitaar 1 (jazz), contrabas 1 (jazz), electrische bas 1 (jazz), drums 1 (jazz), vibrafoon 1 (jazz), fluit 1 (jazz), viool 1 (jazz), accordeon 1 (jazz)