Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Zang 2 (jazz)680/3029/2324/1/35
Studiegids

Zang 2 (jazz)

680/3029/2324/1/35
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 2
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Zang (jazz) binnen jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Titularis: Wiernik Barbara
Andere co-titularis(sen): Lambert Anton, Smedts Els
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 360,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Zang 1 (jazz).

Onderwijsorganisatie (tekst)

- Individuele lessen
- Collectieve momenten
- Optreden
- Workshops en masterclasses

Begincompetenties (tekst)

Beantwoorden aan de eindcompetenties van 'Zang 1 (jazz)'.

Eindcompetenties (tekst)

Algemene doelstelling:
* het ontwikkelen van technische, stilistische en muzikale vaardigheden
* het bestuderen van een zo breed mogelijke waaier van stijlen en stromingen.
* Specifieke vaardigheden m.b.t. ‘performance’ en improvisatie ontwikkelen.

De Bachelor opleiding richt zich vooral op de ontwikkeling van basis vaardigheiden binnen het jazz repertoire. De leerling maakt zich vertrouwd met een repertoire van verschillende stukken, leert gestructureerd studeren, samenspelen met anderen en leert basisvaardigheden wat betreft leiding nemen in de muziek. Hij/zij wordt vertrouwd met de verschillende stijlen die binnen het jazzrepertoire bestaan, leert verschillende keuzes kennen wat uitvoering betreft en kan moeiteloos functioneren binnen een jazzensemble. Kennis van het algehele jazzrepertoire met enigszins een brede aanpak, dus zowel “jazzstandards” als ook “moderne jazz”. Hij/zij leert zijn/haar stem kennen, leert stukken in de juiste toonsoort te zetten. De student/e ontwikkelt een professioneel, gezond en expressief stemgebruik.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student beheerst het repertoire representatief voor zijn discipline.
De student is in staat om standaard akkoordenschema’s uit te voeren bv. blues, standards, rythm changes,…
1.2 De student musiceert in verschillende stijlen.
De student is in staat om eenvoudige en standaard akkoordenschema’s stilistisch correct uit te voeren
1.4 De student verwerkt muziek creatief.
De student hanteert technieken om tot tekstinterpretatie te komen.
De student is in staat om tonaal te improviseren over standaard akkoordenschema’s.
De student kent basic scat syllables.
2.1 De student beheerst de muzikale parameters en structuren
De student beheerst technieken om de muzikale vaardigheden (tempo, timing, intonatie, klank, motiefontwikkeling, frasering, vorm, luistervaardigheid, …) te verbeteren
2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student kan een studieplanning opmaken en deze volgen
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student hanteert technieken om de zangtechnische vaardigheden (articulatie, uitspraak vreemde talen, gezond stemgebruik, ademsteun, …) te verbeteren.
De student toont een goeie lichaamshouding
2.5b De student herkent muziekmateriaal op het gehoor.
De student maakt kennis met de technische middelen binnen zijn vakgebied.
3.1 De student bezit sociale- en communicatieve vaardigheden.
De student kan zelf een band samenstellen en een sturende rol vervullen

Leerinhoud

* ritme, articulatie, time-feel: even eights (jazz-funk, jazz-latin, cubop etc) toepassen van “basic scat syllables”, stukken van Thad Jones/Mel Lewis BB, Gillespie, Jobim, etc.

* transcripties, solo’s: transcriberen en zingen van twee mainstream jazz-solos zowel van vocalisten als ook instrumentalisten. Verwacht worden 2 transcripties die gezongen kunnen worden, 1 met de opname, 1 met begeleidingsband (Wordt geëxamineerd in het technische examen)

* voordracht: Voordracht heeft uiteraard de grootste aandacht in de hoofdvakles. Er wordt gewerkt op tekstinterpretatie, articulatie, op verschillende tempi en ritmische ‘feels’, op stemtechniek in functie van het repertoire, arrangement, soleren, en samenspel. De leerling werkt met een vaste begeleider die elke les aanwezig is. Voor het examen bereidt de leerling stukken van verschillende aard en tempi voor. Verder heeft hij/zij ook de stukken van de repertoirelijst(en) voorbereid. In afspraak met de hoofdvakdocent kan de leerling over de helft van de repertoirestukken een solo zingen. De commissie maakt tijdens het examen een keuze uit het repertoire. In de eerste twee jaar leert de student de werkwijze van de school, leert studeren, leadsheets maken, aftellen, tempo bepalen, een zo uitgebreid mogelijk repertoire en een evenwichtig programma samenstellen. Hij/zij begint samen te werken met een begeleider, leert Intro’s en Coda’s maken, rubato zingen, duidelijk aan te geven wat hij/zij wil.

* verdere aandachtspunten: Presentatie Tekstbehandeling Engels accent Lichaamshouding Tempovastheid Timing Intonatie Klank Improvisatie Stijlvariatie Vreemde maatsoorten Verschillende tempi ‘outside playing’ Motief ontwikkeling Frasering Stemvoering Harmonisch inzicht Ritmische variatie Articulatie Melodische interpretatie Auditieve geheugentraining Expressiviteit Vormbeheersing Muzikaal leiderschap Persoonlijke stijlontwikkeling Muzikaliteit

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

* Partituren
* Jazzrepertoire
* Cd’s

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen330,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Evaluatievormen:
De student stelt op eigen initiatief een ensemble samen en speelt gedurende een bepaalde tijdsduur en volgens een opgegeven repertoire zijn/haar voordracht examen. De keuze van het repertoire gebeurt in overleg met de hoofdvakdocent. Het examen wordt afgelegd in juni.

Aantal stukken / Tijdsduur: 4 stukken, 15 à 20 min.

Jury: De jury bestaat uit min. drie personen waaronder de hoofdvakdocent en de docent(en) van dezelfde instrument groep en een voorzitter

Evaluatienormen: De student moet blijk geven van te beschikken over voldoende muzikaal potentieel Beoordeeld worden:
* Persoonlijkheid en leiderschap (bandleading, arrangements, stage presence)
* Muzikaliteit
* Repertoirekennis - Balans in het programma (stijlvariatie)
* Beheersing
* Timing
* Samenspel
* Improvisatie
* Gehoor
* Houding
* Techniek
* Communicatie met publiek
* Analytisch denkvermogen
* Stilistiek
* Frasering
* Kennis basisharmonie
* Repertoirekennis
* Artistieke gedrevenheid
* Potentieel
* Autonomie
* Expressiviteit
* Creativiteit
* Stressbestendigheid
De student is geslaagd indien hij/zij minstens 50% van de punten heeft behaald.

De student moet een duidelijke vooruitgang hebben geboekt in vergelijking met het niveau bij zijn aantreden in de school.