Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
AML Leestraining 2 (jazz)38006/3029/2324/1/68
Studiegids

AML Leestraining 2 (jazz)

38006/3029/2324/1/68
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 2
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Instrument (jazz) binnen jazz
    • Zang (jazz) binnen jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Desmyter Frederik
Andere co-titularis(sen): Lambert Anton, Smedts Els
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor AML Leestraining 1 (jazz).

Onderwijsorganisatie (tekst)

Begincompetenties (tekst)

Beantwoorden aan de eindcompetenties van AML leestraining 1

Eindcompetenties (tekst)

De algemene doelstelling van de cursus beoogt via intensieve training het ontwikkelen van essentiële muzikale vaardigheden zoals voorstellingsvermogen, reactievermogen, melodisch inzicht, steeds in functie van de jazzpraktijk. De leestraining is erop gericht harmonische inzichten te stimuleren ter ondersteuning van het hoofdvak en de improvisatiemogelijkheden van de student uit te breiden. De student is in staat tot het zingen van complexe improvisaties en kan variëren m.b.t. het ritme, de harmonie en de melodie

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student kan een studieplanning opmaken en deze volgen
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student kan a prima vista atonale melodieën zingen op cijfers in alle toonaarden, in sol- en fasleutel
De student kan atonale zanglessen zingen op cijfers (voorbereid) in alle toonaarden, in sol- en fasleutel
De student kan een tweestemmig melodisch dictee noteren (alle toonaarden) in sol- en fasleutel
De student kan een geheugendictee noteren
De student kan op notennamen intellectueel improviseren over Giant Steps
De student kan een functionele, driestemmige harmonisatie schrijven en hierover improviseren op vocalen (scat)
De student kan over een standard improviseren op vocalen (scat)
2.5b De student herkent muziekmateriaal op het gehoor.
De student kan a prima vista atonale melodieën zingen op cijfers in alle toonaarden, in sol- en fasleutel
De student kan atonale zanglessen zingen op cijfers (voorbereid) in alle toonaarden, in sol- en fasleutel
De student kan een tweestemmig melodisch dictee noteren (alle toonaarden) in sol- en fasleutel
De student kan een geheugendictee noteren
De student kan op notennamen intellectueel improviseren over Giant Steps
De student kan een functionele, driestemmige harmonisatie schrijven en hierover improviseren op vocalen (scat)
De student kan over een standard improviseren op vocalen (scat)

Leerdoelen

2.2 boekt vooruitgang door zelfstudie
De student kan een studieplanning opmaken en deze volgen

2.4 herkent muziekmateriaal op het gehoor
De student kan a prima vista atonale melodieën zingen op cijfers in alle toonaarden, in sol- en fasleutel
De student kan atonale zanglessen zingen op cijfers (voorbereid) in alle toonaarden, in sol- en fasleutel
De student kan een tweestemmig melodisch dictee noteren (alle toonaarden) in sol- en fasleutel
De student kan een geheugendictee noteren
De student kan op notennamen intellectueel improviseren over Giant Steps
De student kan een functionele, driestemmige harmonisatie schrijven en hierover improviseren op vocalen (scat)
De student kan over een standard improviseren op vocalen (scat)

Leerinhoud

Leerinhouden zijn hetzelfde voor B1 en B2 en onderscheiden zich van elkaar door de moeilijkheidsgraad van de oefeningen:
 - didactische zangsolo’s over standards in G- en F-sleutel
- prima vista zingen
- zanglessen aan de hand van pianobegeleiding en meespeelplaten
- akkoordenprogressies zingen (standards zingen met basnoot, terts en willekeurige afstand)
- intervallen zingen
- tweestemmige dictee tot 5 voortekeningen
- motiefzingen (complexe, lange thema's) met transposities

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- partituren
- zelfgeschreven zanglessen en solo’s
- prima vista oefeningen
- meespeelplaten
- CD’s

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges45,00 uren
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Evaluatievormen: De student legt twee examens per jaar af. Ieder examen telt voor 50%. Het examen bestaat uit een schriftelijk (melodsich dictee) en een mondeling gedeelte. Evaluatienormen: De student is geslaagd wanneer hij/zij 50% van het totaal aantal punten behaalt.