Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
AML Gehoortraining 2 (jazz)38007/3029/2324/1/05
Studiegids

AML Gehoortraining 2 (jazz)

38007/3029/2324/1/05
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 2
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Instrument (jazz) binnen jazz
    • Zang (jazz) binnen jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Desmyter Frederik
Andere co-titularis(sen): Lambert Anton, Smedts Els
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor AML Gehoortraining 1 (jazz).

Onderwijsorganisatie (tekst)

Begincompetenties (tekst)

Beantwoorden aan de eindcompetenties van AML gehoortraining 1

Eindcompetenties (tekst)

De algemene doelstelling van de cursus beoogt via intensieve training het ontwikkelen van essentiële muzikale vaardigheden zoals voorstellingsvermogen, reactievermogen, melodisch inzicht en auditief geheugen, steeds in functie van de jazzpraktijk. De gehoortraining is er tevens op gericht om de improvisatiemogelijkheden van de student te ondersteunen en te ontwikkelen. Specifieke doelstellingen: de student is in staat om progressies en ‘tensions’ te horen uitgaande van de klankkleuren

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student kan een studieplanning opmaken en deze volgen
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student kan transcripties (akkoordprogressies) maken van cd (medium up tot uptempo)
2.5b De student herkent muziekmateriaal op het gehoor.
De student kan transcripties (akkoordprogressies) maken van cd (medium up tot uptempo)

Leerdoelen

2.2 boekt vooruitgang door zelfstudie
De student kan een studieplanning opmaken en deze volgen

2.4 herkent muziekmateriaal op het gehoor
De student kan transcripties (akkoordprogressies) maken van de cd (medium up tot uptempo).

Leerinhoud

* harmonisch dictee
* horizontaal horen (lineaire melodieën)
* transcripties van ballads, medium up, up tempo

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- piano
- CD’s
- earmaster

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges45,00 uren
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

De student legt twee (schriftelijke) examens per jaar af. Ieder examen telt voor 50%.
De student is geslaagd wanneer hij 50% van het totaal aantal punten behaalt.