Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
AML Jazzharmonie en analyse 280/3029/2324/1/05
Studiegids

AML Jazzharmonie en analyse 2

80/3029/2324/1/05
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Sluijs Ben
Andere co-titularis(sen): Lambert Anton, Smedts Els
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor AML Jazzharmonie en analyse 1.

Onderwijsorganisatie (tekst)

- groepslessen
- luisterlessen

Begincompetenties (tekst)

Beantwoorden aan de eindcompetenties van AML Jazzharmonie en analyse 1.

Eindcompetenties (tekst)

B2:. De analyse richt zich op de harmonisch meer complexe (functionele, tonale) jazzmuziek vanaf de jaren ’50 tot de hedendaagse uitdrukkingsvormen, en op modale muziek. Het kunnen reharmoniseren/harmoniseren m.b.v. meer complexe technieken: het kunnen harmoniseren van melodieën met diverse 5-part voicings incl. tensions.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student kan een studieplanning opmaken en deze volgen
2.3 De student leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student beheerst de functionele, tonale jazzharmonie (modi, #IVø, moll dur, bIII º, chord scales, guide tones, graden, secundary dominants, akkoordconstructie en –becijfering, kwintencirkel en toonsoorten, modulatie, dominant scales, extended endings,
De student kan 3-stemmige voicings zingen door een standaard akkoordenschema waarbij het dubbelen van de stemmen wordt vermeden.
De student kan complexe (functionele, tonale) akkoordenschema’s analyseren.
De student kan complexe (functionele, tonale) akkoordverbindingen stemvoeren
De student kan complexe tonale melodieën (re)harmoniseren.

Leerinhoud

1- 7 modes and their functions(in all keys)
2- 3 exceptions #IVø moll dur bIII º (in all keys)
3- Sequence of 12 chords =write a melody,analyse,which scale can u use?,change chords?
4- Analyse any basic standard (degrees,secundary dominants,)
5- All the different forms of Moll dur. Where does moll dur come from
6- Based on the moll dur explanation,give me a few keys we can modulate to.
7- Go through a progression using guided tones (no jumping)
8- Harmonize a melody. Using modes & exceptions
9- Sing basic guided tones progression
10- The different dominant scales.which, when and why.(altered & octotonisch & so forth…)
11- Different endings to a basic standard
12- Write a melody on a given chord progression.
13- Different form of turn arounds.
14-Be able to write a 3 voices harmony choir moving through a chord progression.Alway avoid when possible to double the voices.If you’re in charge of one the voice,be aware of what the other ones are doing.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

* partituren
* aanbevolen standaardwerken over jazzharmonie (‘The Jazz Theory Workbook’- M. Boling, Chord Scale theory & Jazz Harmony – K.Pullig)
* CD’s en opnames

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen150,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

what you should know:
1- 7 modes and their functions(in all keys)
2- 3 exceptions #IVø moll dur bIII º (in all keys)
3- Sequence of 12 chords =write a melody,analyse,which scale can u use?,change chords?
4- Analyse any basic standard (degrees,secundary dominants,)
5- All the different forms of Moll dur. Where does moll dur come from
6- Based on the moll dur explanation,give me a few keys we can modulate to.
7- Go through a progression using guided tones (no jumping)
8- Harmonize a melody. Using modes & exceptions
9- Sing basic guided tones progression
10- The different dominant scales.which, when and why.(altered & octotonisch & so forth…)
11- Different endings to a basic standard
12- Write a melody on a given chord progression.
13- Different form of turn arounds.
14-Be able to write a 3 voices harmony choir moving through a chord progression.Always avoid when possible to double the voices.If you’re in charge of one the voice,be aware of what the other ones are doing.

Evaluatienormen: De student is geslaagd als hij/zij 50% van het totaal aantal punten behaalt.