Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Harmonisatie aan de piano 2231/3029/2324/1/95
Studiegids

Harmonisatie aan de piano 2

231/3029/2324/1/95
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Desmyter Frederik
Andere co-titularis(sen): Gooris Wout, Lambert Anton, Smedts Els
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Harmonisatie aan de piano 1.

Onderwijsorganisatie (tekst)

- Individuele lessen
- Luisterlessen

Begincompetenties (tekst)

Beantwoorden aan de eindcompetenties van Harmonisatie aan de piano 1

Eindcompetenties (tekst)

Algemene doelstelling: het verwerven van basisvaardigheden op de piano om te komen tot een beter begrip van de basiselementen (stemvoering, vorm, harmonie en ritme) van de jazzmuziek en het leren gebruiken van de piano als hulpmiddel bij compositie, arrangement, harmonisatie en reharmonisatie. Specifieke doelstelling per studiejaar: de student beheerst een uitgebreid repertoire dat hij/zij zelfstandig kan begeleiden, harmoniseren en reharmoniseren met uitbreidingen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student beheerst het repertoire representatief voor zijn discipline.
De student kan standaard akkoordenschema’s begeleiden en in beperkte mate harmoniseren en reharmoniseren.
2.1 De student beheerst de muzikale parameters en structuren
De student kent de basisvaardigheden op de piano en komt daardoor tot een beter begrip van de basiselementen (stemvoering, vorm, harmonie en ritme) van de jazzmuziek
2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student kan een studieplanning opmaken en deze volgen
2.3 De student leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student kan de piano gebruiken als hulpmiddel bij het maken van eenvoudige composities, arrangementen, harmonisaties en reharmonisaties.
De student kan een standard spelen met 2 – handige 5-stemmige voicings met tensions

Leerinhoud

* studies
* toonladders
* gebroken akkoorden
* 2 – handige 5-stemmige voicings met tensions
* Begeleiding van standards
* harmonisatie/reharmonisatie van standards

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

* partituren
* uitgeschreven harmonisatieoefeningen
* opnames
* meespeelplaten
* metronoom

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen75,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Examenprogramma:
Kennen van 5 standards uit het jazzrepertoire: de 5- stemmige akkoorden met uitbreidingen.

Alle stukken dienen uit het hoofd gespeeld te worden.

Evaluatienormen: Student is geslaagd als hij minstens 50% van de punten behaalt.