Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Muziekgeschiedenis 2 (jazz)38844/3029/2324/1/42
Studiegids

Muziekgeschiedenis 2 (jazz)

38844/3029/2324/1/42
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Mentens Chris
Andere co-titularis(sen): Lambert Anton, Smedts Els
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Muziekgeschiedenis 1 (jazz).

Onderwijsorganisatie (tekst)

- groepslessen
- luisterlessen

Begincompetenties (tekst)

Beantwoorden aan de eindcompetenties van Muziekgeschiedenis (jazz) 1

Eindcompetenties (tekst)

De algemene doelstelling van de cursus beoogt een inzicht in de verschillende stijlperioden in de geschiedenis van de jazz. We bestuderen daarbij oorzaken, evolutie, kenmerken en de belangrijkste figuren. De periodes en hun voornaamste vertegenwoordigers moeten ook auditief kunnen herkend worden.

Kritisch bespreken van concerten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student kan een studieplanning opmaken en deze volgen
4.1 De student kent de ruimere culturele en (muziek)historische context.
De student heeft inzicht in de verschillende stijlperioden van vanaf de tweede helft van de 20ste eeuw tot heden: de jaren ’50: cool jazz en hard bop / nieuwe ontwikkelingen in de jaren ’60: modale jazz en free jazz / de jaren ’70: fusion / classicisme en
De student kan de verschillende stijlperioden van vanaf de tweede helft van de 20ste eeuw tot heden en hun voornaamste vertegenwoordigers auditief herkennen.
De student woont concerten bij en kan deze kritisch bespreken in een correct, correct taalgebruik.

Leerinhoud

* de jaren ’50: cool jazz en hard bop
* nieuwe ontwikkelingen in de jaren ’60: modale jazz en free jazz
* de jaren ’70: fusion
* classicisme en neoclassicisme
* nieuwe vormen van fusion
* hedendaagse tendenzen
 
Curriculumconcerten bijwonen en kritisch bespreken

Studiematerialen (tekst): Verplicht

* Concertbezoek en bespreking
* Cursus

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

* opname’s: CD en MP3
* video’s en DVD
* notities
* cursus

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks30,00

Toetsing (tekst)

Evaluatievormen: De student legt een examen af op het einde van de cyclus en schrijft een paper:

Opdracht paper: Bespreek een onderwerp, of figuur uit de jazzgeschiedenis naar keuze. 5 à 10 bladzijden tekst met daarbij ook een representatieve discografie en bronnenvermelding.
Inleveringsdatum 1 mei. In één file,pdf.

Het examen bestaat uit een mondeling en schriftelijk gedeelte.

De puntenverdeling is als volgt:
20% paper
10% curriculumconcerten
30 % mondeling examen
40 % schriftelijk examen

 
Evaluatienormen: De student is geslaagd wanneer hij/zij  50% van het totaal aantal punten behaalt.