Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Instrument 2271/3029/2324/1/00
Studiegids

Instrument 2

271/3029/2324/1/00
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de muziek, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Instrument (jazz) binnen jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
(#) Keuzeopleidingsonderdeel (moet vervangen worden)
Voor dit keuzeopleidingsonderdeel moet één van deze opleidingsonderdelen gekozen worden:
 • Bastrombone 2 (jazz) (15 studiepunten)
 • Cello 2 (jazz) (15 studiepunten)
 • Contrabas 2 (jazz) (15 studiepunten)
 • Elektrische bas 2 (jazz) (15 studiepunten)
 • Fluit 2 (jazz) (15 studiepunten)
 • Gitaar 2 (jazz) (15 studiepunten)
 • Klarinet 2 (jazz) (15 studiepunten)
 • Percussie 2 (jazz) (15 studiepunten)
 • Piano 2 (jazz) (15 studiepunten)
 • Saxofoon 2 (jazz) (15 studiepunten)
 • Trombone 2 (jazz) (15 studiepunten)
 • Trompet 2 (jazz) (15 studiepunten)
 • Vibrafoon 2 (jazz) (15 studiepunten)
 • Viool 2 (jazz) (15 studiepunten)
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 450,00 uren

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Accordeon 1 (jazz)) OF (eerder ingeschreven voor Contrabas 1 (jazz)) OF (eerder ingeschreven voor Drums 1 (jazz)) OF (eerder ingeschreven voor Elektrische bas 1 (jazz)) OF (eerder ingeschreven voor Fluit 1 (jazz)) OF (eerder ingeschreven voor Gitaar 1 (jazz)) OF (eerder ingeschreven voor Klarinet 1 (jazz)) OF (eerder ingeschreven voor Piano 1 (jazz)) OF (eerder ingeschreven voor Saxofoon 1 (jazz)) OF (eerder ingeschreven voor Trompet 1 (jazz)) OF (eerder ingeschreven voor Vibrafoon 1 (jazz)) OF (eerder ingeschreven voor Viool 1 (jazz)) OF (eerder ingeschreven voor Percussie 1 (jazz)) OF (eerder ingeschreven voor Trombone 1 (jazz)).

Begincompetenties (tekst)

Beantwoorden aan de eindcompetenties van Insturment 1 (jazz)

Eindcompetenties (tekst)

Zie competentiematrix en zie klarinet 2 (jazz), piano 2 (jazz), trompet 2 (jazz), saxofoon 2 (jazz), gitaar 2 (jazz), contrabas 2 (jazz), electrische bas 2 (jazz), drums 2 (jazz), vibrafoon 2 (jazz), fluit 2 (jazz)

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student beheerst het repertoire representatief voor zijn discipline.
De student is in staat om standaard akkoordenschema’s uit te voeren bv. blues, standards, rythm changes,…
1.2 De student musiceert in verschillende stijlen.
De student is in staat om eenvoudige en standaard akkoordenschema’s stilistisch correct uit te voeren
1.4 De student verwerkt muziek creatief.
De student is in staat om tonaal te improviseren over standaard akkoordenschema’s waarbij motiefontwikkeling en frasering belangrijke aandachtspunten vormen
2.1 De student beheerst de muzikale parameters en structuren
De student beheerst technieken om de muzikale vaardigheden (tempo, timing, intonatie, klank, motiefontwikkeling, frasering, vorm, luistervaardigheid, …) te verbeteren
2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student kan een studieplanning opmaken en deze volgen
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student kent de instrumentgebonden technieken ( plectrumtechniek, ‘walking bass’, klankvorming en projectie, articulatie, kracht- en vingervlugheid, brushetechniek, stokvoering, onafhankelijkheid, syncopation, legato-staccatospel).
De student toont een goeie lichaamshouding
2.5b De student herkent muziekmateriaal op het gehoor.
De student maakt kennis met de technische middelen binnen zijn vakgebied.
3.1 De student bezit sociale- en communicatieve vaardigheden.
De student kan zelf een band samenstellen en een sturende rol vervullen

Leerinhoud

Zie klarinet 2 (jazz), piano 2 (jazz), trompet 2 (jazz), saxofoon 2 (jazz), gitaar 2 (jazz), contrabas 2 (jazz), electrische bas 2 (jazz), drums 2 (jazz), vibrafoon 2 (jazz), fluit 2 (jazz)

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Zie klarinet 2 (jazz), piano 2 (jazz), trompet 2 (jazz), saxofoon 2 (jazz), gitaar 2 (jazz), contrabas 2 (jazz), electrische bas 2 (jazz), drums 2 (jazz), vibrafoon 2 (jazz), fluit 2 (jazz)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen420,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Zie klarinet 2 (jazz), piano 2 (jazz), trompet 2 (jazz), saxofoon 2 (jazz), gitaar 2 (jazz), contrabas 2 (jazz), electrische bas 2 (jazz), drums 2 (jazz), vibrafoon 2 (jazz), fluit 2 (jazz)