Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Instrument-techniek 338012/3029/2324/1/78
Studiegids

Instrument-techniek 3

38012/3029/2324/1/78
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de muziek, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Instrument (jazz) binnen jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
(#) Keuzeopleidingsonderdeel (moet vervangen worden)
Voor dit keuzeopleidingsonderdeel moet één van deze opleidingsonderdelen gekozen worden:
 • Bastrombone-techniek 3 (6 studiepunten)
 • Contrabas-techniek 3 (6 studiepunten)
 • Elektrische bas-techniek 3 (6 studiepunten)
 • Fluit-techniek 3 (6 studiepunten)
 • Gitaar-techniek 3 (6 studiepunten)
 • Klarinet-techniek 3 (6 studiepunten)
 • Mondharmonica-techniek 3 (6 studiepunten)
 • Percussie-techniek 3 (6 studiepunten)
 • Piano-techniek 3 (6 studiepunten)
 • Saxofoon-techniek 3 (6 studiepunten)
 • Trombone-techniek 3 (6 studiepunten)
 • Trompet-techniek 3 (6 studiepunten)
 • Vibrafoon-techniek 3 (6 studiepunten)
 • Viool-techniek 3 (6 studiepunten)
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Contrabas: techniek 2 OF eerder ingeschreven voor Drums: techniek 2 OF eerder ingeschreven voor Elektrische bas: techniek 2 OF eerder ingeschreven voor Fluit: techniek 2 OF eerder ingeschreven voor Gitaar: techniek 2 OF eerder ingeschreven voor Klarinet: techniek 2 OF eerder ingeschreven voor Piano: techniek 2 OF eerder ingeschreven voor Saxofoon: techniek 2 OF eerder ingeschreven voor Trombone: techniek 2 OF eerder ingeschreven voor Trompet: techniek 2 OF eerder ingeschreven voor Trompet: techniek 2 OF eerder ingeschreven voor Vibrafoon: techniek 2 OF eerder ingeschreven voor Viool: techniek 2 OF eerder ingeschreven voor Percussie: techniek 2.

Begincompetenties (tekst)

Beantwoorden aan de eindcompetenties van Instrument: techniek 2

Eindcompetenties (tekst)

Zie competentiematrix en zie klarinet: techniek 3 (jazz), piano: techniek 3 (jazz), trompet: techniek 3 (jazz), saxofoon: techniek 3 (jazz), gitaar: techniek 3 (jazz), contrabas: techniek 3 (jazz), electrische bas: techniek 3 (jazz), drums: techniek 3 (jazz), vibrafoon: techniek 3 (jazz), fluit: techniek 3 (jazz)

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student kan een efficiënte studieplanning opmaken en deze volgen.
2.3 De student leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student kan complexere solo’s analyseren
De student kan op zicht een complexer stuk spelen en erover soleren.
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student beheerst de instrumentgebonden technieken ( Plectrumtechniek, ‘walking bass’, klankvorming en projectie, vingerzettingen, articulatie, kracht- en vingervlugheid, brushetechniek, stokvoering, onafhankelijkheid, syncopation).
De student heeft controle over zijn frasering.
De student heeft controle over zijn intonatie (behalve piano/drums)
De student heeft controle over zijn klank
De student kan arpeggio’s (twee- drie en vierklanken) uitvoeren met omkeringen, inclusief variaties hierop (bv. leid- en dubbelleidtonen, omspelingen,…)
De student kan complexe toonladders uitvoeren.
De student kan complexere melodieën harmoniseren (pianisten en gitaristen).
De student kan complexere technische etudes uitvoeren.
De student kan complexere thema’s en schema’s transponeren (uitgezonderd drums).
De student kan transcripties maken van complexere solo’s via auditieve assimilatie en reproductie

Leerinhoud

Zie klarinet: techniek 3 (jazz), piano: techniek 3 (jazz), trompet: techniek 3 (jazz), saxofoon: techniek 3 (jazz), gitaar: techniek 3 (jazz), contrabas: techniek 3 (jazz), electrische bas: techniek 3 (jazz), drums: techniek 3 (jazz), vibrafoon: techniek 3 (jazz), fluit: techniek 3 (jazz)

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Zie klarinet: techniek 3 (jazz), piano: techniek 3 (jazz), trompet: techniek 3 (jazz), saxofoon: techniek 3 (jazz), gitaar: techniek 3 (jazz), contrabas: techniek 3 (jazz), electrische bas: techniek 3 (jazz), drums: techniek 3 (jazz), vibrafoon: techniek 3 (jazz), fluit: techniek 3 (jazz)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen165,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Zie klarinet: techniek 3 (jazz), piano: techniek 3 (jazz), trompet: techniek 3 (jazz), saxofoon: techniek 3 (jazz), gitaar: techniek 3 (jazz), contrabas: techniek 3 (jazz), electrische bas: techniek 3 (jazz), drums: techniek 3 (jazz), vibrafoon: techniek 3 (jazz), fluit: techniek 3 (jazz)