Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Ensemble 3 (jazz)185/3029/2324/1/83
Studiegids

Ensemble 3 (jazz)

185/3029/2324/1/83
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Smedts Els
Andere co-titularis(sen): Braeckman Hendrik, de Haas Jan, Lambert Anton, Mentens Chris, Thys Nicolas, Vanderstraeten Bénoit, Van Herck Kurt, Verbist Peter, Verbruggen Teun, Wiernik Barbara
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Ensemble 2 (jazz).

Onderwijsorganisatie (tekst)

- groepslessen
- collectieve momenten
- luisterlessen
 - optredens

Begincompetenties (tekst)

Beantwoorden aan de eincompetenties van Ensemble 2 (jazz).

Eindcompetenties (tekst)

Ensemble is erop gericht technieken aan te leren eigen aan het musiceren in ensemble en het ontwikkelen en uitbreiden van de repertoirekennis. Het stelt de student eveneens in staat om leerinhouden uit de hoofdvakles praktisch toe te passen. In de Bachelor ligt het accent op het leren samenspelen en het verwerven van kennis m.b.t. het standaard jazzrepertoire. Om de podiumervaring te stimuleren wordt elk ensemble aangemoedigd om publieke concerten te geven.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student beheerst het repertoire representatief voor zijn discipline.
De student is in staat om in groep meer geavanceerde akkoordenschema’s uit te voeren en te memoriseren
1.2 De student musiceert in verschillende stijlen.
De student beheerst verschillende stijlen binnen het jazz/lichte muziek idioom
1.3 De student musiceert in ensembles met uiteenlopende bezettingen.
De student beheerst technieken om op elk moment te luisteren naar zijn medemuzikanten.
De student heeft inzicht in de rol van zijn eigen instrument t.o.v. andere instrumenten en in functie van het samenspel
De student heeft inzicht in de interactie tussen de verschillende instrumenten
1.5 De student gaat een artistieke confrontatie met een publiek aan.
De student toont een gepast podiumgedrag
2.1 De student beheerst de muzikale parameters en structuren
De student beheerst de vorm van complexe schema’s.
De student is in staat het groepsgeluid en de muzikale groepsdynamiek te verbeteren
De student is in staat om de groepstiming te verbeteren
2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student kan een efficiënte studieplanning opmaken en deze volgen.
2.3 De student leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student kan in groep op zicht een complexer stuk spelen en erover soleren.
3.1 De student bezit sociale- en communicatieve vaardigheden.
De student toont een aanzet tot muzikaal leiderschap

Leerinhoud

In de ensembleles worden volgende aspecten van het samenspel bestudeerd en geoefend:
* rol van eigen instrument t.o.v. andere instrumenten en in functie van het samenspel
* interactie tussen de verschillende instrumenten
* repertoirekennis
* groepsgeluid
* muzikale groepsdynamiek
* vormgevoel
* tempovastheid
* uit het hoofd spelen (auditieve en melodische geheugentraining)
* stijlvariatie
* prima vista in groep
* het leren leiden van een groep
* het trainen van podiumvastheid en podiumervaring

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

* partituren
* CD’s
* opnames van ensemblerepetities

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk30,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks70,00

Toetsing (tekst)

Evaluatievormen: Het examen bestaat uit een concert van het ensemble met een repertoire van 3 nummers, waarbij de nummers moeten variëren in stijl, tempo, toonaard.
De studenten die het ensemble vormen worden elk afzonderlijk beoordeeld.

Evaluatienormen: De student is geslaagd wanneer de verschillende elementen van het samenspel zoals opgesomd onder ‘inhoud’ voldoende aanwezig zijn en het niveau van de uitvoering dus volstaat om door te stromen naar het volgende studiejaar. De student moet minstens 50% van het totaal aantal punten behalen.

Voor de studenten die aan het Blended Intensive Programme deelnemen, bestaat de toetsing voor dit opleidingsonderdeel uit twee delen, nl. deel 1) de evaluatie van de opdracht die de student aan AP uitvoert, en deel 2) de evaluatie van de opdracht die de student tijdens het Blended Intensive Programme uitvoert. Bij de berekening van het totale examenresultaat wordt het gewicht van de delen op voorhand afgesproken met de coordinator.