Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Muziekgeschiedenis 34989/3029/2324/1/71
Studiegids

Muziekgeschiedenis 3

4989/3029/2324/1/71
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • instrument / zang
  • Schakelprogramma muziek - compositie
  • Schakelprogramma muziek - directie
  • Schakelprogramma muziek - instrument
In andere opleidingen:
  • Aanvullende opleiding Koninklijk Conservatorium als Muziekgeschiedenis 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van Kerkhoven Joost
Andere co-titularis(sen): Weytjens Stephan
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Muziekgeschiedenis 2.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Groepslessen

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel

OLR-Leerdoelen (lijst)

4.1 De student kent de ruimere culturele en (muziek)historische context.
De student heeft een doorgedreven muziekhistorische kennis met betrekking tot de gekozen module(s)
De student heeft een verfijnd stilistisch-historisch inzicht

Leerinhoud

Modules: capita selecta uit de muziekgeschiedenis.
1 module van 30 contacturen of 2 modules van 15 contacturen.

Zie ook het Vademecum Algemene Culturele Vorming.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Binnen dit opleidingsonderdeel worden verschillende modules aangeboden waaruit de student kan kiezen. De docent bezorgt het nodige materiaal (partituren, artikels, enz.) aan de student.
Voor meer details: zie Vademecum Algemene Culturele Vorming.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Voor meer details omtrent de modules: zie Vademecum Algemene Culturele Vorming.