Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Artist in society31489/3029/2324/1/38
Studiegids

Artist in society

31489/3029/2324/1/38
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de muziek, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Compositie
  • instrument / zang
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 4
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Acteren binnen Drama
  • Kleinkunst binnen Drama
  • Woordkunst binnen Drama
 • Schakelprogramma muziek - compositie
 • Schakelprogramma muziek - directie
 • Schakelprogramma muziek - instrument
 • Schakelprogramma muziek - zang
 • Verkorte educatieve bachelor muziek- en podiumkunsten
  Keuzeoptie:
  • Drama
 • Verkorte educatieve master muziek en podiumkunsten
  Afstudeerrichting:
  • Drama
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Eysermans Ann, Hillaert Wouter, Malaise Jeroen
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Korte omschrijving

'Artist in Society' biedt een kader voor de (podium-)kunstenaar die zich bewust IN de maatschappij wil positioneren.
Vanuit zowel beschouwende als praktisch-artistieke hoek, krijgen de studenten de mogelijkheid om zich gevoelig te maken voor de complexiteit van de maatschappelijke context. Ze leren manieren kennen om zich doorheen hun kunstpraktijk tot die complexiteit te verhouden, en in dialoog te treden met maatschappelijke actoren.
Studenten worden uitgedaagd om in het werkveld inspiratie en ervaringen op te doen, en die op een creatieve, performatieve wijze vorm te geven en te presenteren.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Cross-disciplinaire seminaries, werkveldbezoeken en groepswerk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende leerdoelen:
De student verruimt zijn blik op het bredere (socio-)artistieke werkveld.
De student onderkent de complexiteit van de maatschappelijke context.
De student formuleert een visie over de rollen van de kunstenaar in grootstedelijke context en positioneert zichzelf hierin.
De student reflecteert over zijn persoonlijke professionele rol als lid van de samenleving met bepaalde verantwoordelijkheden en deelt deze op creatief-performatieve wijze.

Leerinhoud

- cross-disciplinaire introductieseminaries met experts, over de rol en plaats van kunst en kunstenaar in de maatschappij
- activerende groepsgesprekken
- gerichte verkenning van het bredere (socio-)artistieke veld
- creatieve en performatieve verwerking en presentatie van de eigen ervaringen en visie1e semester: groepslessen – beschouwing

1) Openingsles:
- praktische afspraken en leerlijn
- inleiding in portfolio
- ted-talk over begrip ‘artist in society’
=> Portfolio-opdracht: kies een artistieke held in relatie tot de samenleving

2) Discussieles:
4 prikkelende teksten (2 NL – 2 ENG) bespreken in groepjes.
=> Portfolio-opdracht: schrijf kort jouw visie neer in dialoog met één tekst

3) 4 themasessies met gastsprekers uit het werkveld
a. Themasessie 1: participatie & cocreatie
b. Themasessie 2: kunsteducatie
c. Themasessie 3: diversiteit & inclusie
d. Themasessie 4: duurzaamheid (SDG’s)
=> Portfolio-opdracht: kies een opvallende uitspraak van één van de sprekers en schets kort hoe je je daar zelf toe verhoudt

2e semester:
field visits – praktijkverkenning
Minstens 2 field visits, te kiezen uit een aanbod van 10 field visits in Antwerpen.
=> Portfolio-opdracht: portretteer deze organisatie vanuit wat jou erin aanspreekt en geef drie persoonlijke inzichten over ‘kunst en samenleving’ over je bezoek

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges15,00 uren
Werkplekleren en/of stage15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks30,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)70,00je moet slagen voor beide delen om te slagen voor het gehele opleidingsonderdeel
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

De studenten worden beoordeeld op hun actieve deelname aan de seminaries, en op de afsluitende performatieve reflectie-opdracht:

Verplichte aanwezigheid openingsles
Aanwezigheid bij minstens 3 groepslessen
Deelname aan minstens 3 field visits
Eindopdracht eind mei:
- final pitch van 5 minuten
- Voorbereiding via ‘helpdesksessie’ voor studenten die willen