Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Gitaar 2213/3029/2324/1/65
Studiegids

Gitaar 2

213/3029/2324/1/65
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 2
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Gitaar binnen instrument / zang
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 21 studiepunten
Titularis: Couck Nico
Andere co-titularis(sen): Kaminsky Oman, Vandeborght Antoon
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 630,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Informatica 1 OF (eerder ingeschreven voor Inservice (SLO drama)).

Onderwijsorganisatie (tekst)

- individuele lessen
- groepsgerichte lessen

Aangevuld met een selectie uit:
- repetities met klavierbegeleiding
- deelname aan masterclasses, lezingen en lecture recitals
- deelname aan studentenconcerten
- deelname aan projecten georganiseerd door de instelling
- concertbezoek

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student beheerst het repertoire representatief voor zijn discipline.
De student kan representatief examenrepertoire of werken van een zelfde niveau uitvoeren
1.2 De student musiceert in verschillende stijlen.
De student demonstreert onder leiding van de docent een initiële beheersing en de creatieve aanwending van muzikale parameters in functie van een stilistisch verantwoord discours
2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student past een doelgerichte studiemethode toe, die resulteert in een instrumentaal-artistieke evolutie
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student beheerst vaktechnische elementen, in functie van een meer uitgebreide articulatie en klankvorming
De student heeft bij het musiceren een gezonde en functionele houding
4.3 De student reflecteert kritisch over zichzelf en zijn omgeving.
De student kan in de eigen uitvoeringspraxis elementen uit de verschillende vakgebieden van het opleidingsprogramma en uit externe bronnen benoemen

Leerinhoud

Zie vademecum

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Partituren, studieboeken en opnames cfr. de opgave van de hoofddocent
- Partituren van het examenprogramma. Het examenprogramma wordt bepaald in overleg met de hoofddocent.
- Geschikt instrument

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

* Documentatiecentrum in bibliotheek KCA: meest uitgebreide collectie gitaarpartituren in Europa, theoretische werken omtrent de gitaar
* Pocci: antologie XXste eeuwse gitaarmuziek
* Spanish Guitar centre catalogue guitar music
* New Grove + New Grove online
* Tijdschriften: Gitarre und Laute, Classical Guitar, Guitar Review, Cahiers de la Guitare
* Gitaar CD collectie: 250 CD's in bezit van Roland Broux
* PC: websites voor informatie over gitaarbouwers, repertorium, uitvoerders
* Bibliotheek Roland Broux
* Vakhandel: muziekpartituren

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkvormen - SoFa
Vormen van groepsleren36,00 uren
Artistieke praktijk24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen570,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00