Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Complete Vocale Technique 134493/3029/2324/1/33
Studiegids

Complete Vocale Technique 1

34493/3029/2324/1/33
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 1
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Zang (jazz) binnen jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Minten Inge
Andere co-titularis(sen): Lambert Anton, Smedts Els
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Beginniveau: De student heeft bij voorkeur een van de volgende opleidingen gevolgd of heeft via zelfstudie gelijkaardig niveau bereikt:
 * Opleiding DKO (richting klassiek of jazz & lichte muziek / min. middelbare graad )
* Kunsthumaniora
* Voorbereidingsjaar kunsthumaniora (7de jaar)
* Jazzstudio

De student moet over voldoende technische capaciteiten (bvb. Op het vlak van houding, ademhaling en intonatie) beschikken om de studie aan te vangen. Technisch moet de student reeds aan een zeker niveau beantwoorden of moet er tijdens de toelatingsproef blijk gegeven worden van voldoende muzikaliteit, talent en groeipotentieel.

Eindcompetenties (tekst)

Het onderricht in techniek is erop gericht een doorgedreven stembeheersing te ontwikkelen waardoor de student in staat is tot muzikale expressie, interpretatie en improvisatie in functie van de (jazz)muziekpraktijk met kennis van het basisrepertoire.

B1: het verwerven van een brede technische basis en eventueel verkeerde toepassingen van bepaalde technieken corrigeren.
Het leren systematisch studeren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student hanteert technieken om een efficiënte studieplanning op te maken en deze te volgen
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student exploreert de basisprincipes van complete vocale technique: ademsteun, noodzakelijke twang, geen vooruitgestoken kaak en lipspanning
De student exploreert de stemfuncties: neutral, curbing, overdrive, edge
De student kan verkeerd aangeleerde technieken corrigeren
De student schenkt aandacht aan zijn lichaamshouding

Leerinhoud

Beheersing basisprincipes CVT:
* ademsteun
* noodzakelijke twang
* geen vooruitgestoken kaak en lipspanning 

Beheersing  stemfuncties:
1. Neutral
2. Curbing
3. Overdrive
4. Edge

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Handboek 'Complete Vocale Technique' (Catherine Sadolin)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen75,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk40,00
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks35,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk40,00
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks35,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie, mondeling theorie-examen en praktijk examen.

De student is geslaagd als hij 50% van de punten behaalt. Permanente evaluatie: 40%; Praktijkexamen: 35% en mondeling theorie-examen: 25%