Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Complete Vocale Technique 311971/3029/2324/1/03
Studiegids

Complete Vocale Technique 3

11971/3029/2324/1/03
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 3
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Zang (jazz) binnen jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Minten Inge
Andere co-titularis(sen): Lambert Anton, Smedts Els
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Complete Vocale Technique 2.

Begincompetenties (tekst)

Beantwoorden aan de eindcompetenties van Complete Vocale Technique 2

Eindcompetenties (tekst)

Het onderricht in techniek is erop gericht een doorgedreven stembeheersing te ontwikkelen waardoor de student in staat is tot muzikale expressie, interpretatie en improvisatie in functie van de (jazz)muziekpraktijk met kennis van het basisrepertoire.

B3: het vervolmaken van de specifieke vocaal-technische aspecten in functie van muzikale presentatie en interpretatie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student kan een efficiënte studieplanning opmaken en deze volgen.
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student beheerst de basisprincipes van complete vocale technique: ademsteun, noodzakelijke twang, geen vooruitgestoken kaak en lipspanning
De student beheerst de stemfuncties: neutral, curbing, overdrive, edge
De student beheerst technieken om de klankkleur aan te passen (de positie van de epiglottis en de larynx, de vorm van de tong en van de mond, de positie van het zachte gehemelte, het openen of sluiten van de neusholte)
De student hanteert technieken om één of meerdere effecten (distortion, creaks and creaking, rattle, growl, grunt, screams, vocal breaks, toegevoegde lucht, vibrato, ornamentatie) toe te voegen waar het kan en nodig is n.a.v. het repertoire.

Leerinhoud

Herhaling basisprincipes CVT:
* ademsteun
* noodzakelijke twang
*geen vooruitgestoken kaak en lipspanning

Herhaling stemfuncties:
1. Neutral
2. Curbing
3. Overdrive
4. Edge

Uitdieping aanpassen klankkleur:
1. de positie van de epiglottis
2. de positie van de larynx
3. de vorm van de tong
4. de vorm van de mond
5. de positie van het zachte gehemelte
6. het openen of sluiten van de neusholte

Eventueel toevoegen effecten:
* distortion
* creaks and creaking
* rattle
* growl
* grunt
* screams
* vocal breaks
* toegevoegde lucht
* vibrato
* ornamentatie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Handboek 'Complete Vocale Technique' (Catherine Sadolin)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen75,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk40,00
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks35,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk40,00
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks35,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie + mondeling theorie-examen + praktijkexamen
De student is geslaagd als hij 50% van de punten behaalt. Permanente evaluatie: 40%; Praktijkexamen: 35% en mondeling theorie-examen: 25%