Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Lichamelijk bewustzijn 1 (instrument)11975/3029/2324/1/42
Studiegids

Lichamelijk bewustzijn 1 (instrument)

11975/3029/2324/1/42
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • Compositie
    • instrument / zang
  • Voorbereidingsprogramma muziek- en podiumkunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Thielemans Magda
Andere co-titularis(sen): Vanhove Stijn
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Korte omschrijving

In lichamelijk bewustzijn gaat de student op zoek naar manieren om zichzelf voor te bereiden op een duurzame carrière. Het lichaam is het instrument, niet alleen fysiek maar ook artistiek.

Lichamelijk bewustzijn bestaat uit twee verschillende modules: Conditie en Weerbare Kunstenaars.

Conditie = 30u werkt de student onder begeleiding van een kinesist aan het versterken van het eigen lichaam.

Weerbare Kunstenaars = 12u bestaat uit 6 sessies van twee uur en bevat een meer theorertische gedeelte (3 sessies) en een praktisch toepassingsgericht gedeelte (3 sessies) psycho-educatie om de mentale weerbaarheid te versterken.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student verwerft de discipline om zijn houding en conditie te trainen
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student ontwikkelt een goede studiehygiëne en een basis algemene conditie.
De student ontwikkelt een houdings- en bewegingsbewustzijn mét en zonder zijn instrument. Hij ervaart het verschil in klankresultaat bij een goede of minder goede houding.
De student verwerft basiskennis van het skelet, de belangrijkste spiergroepen en de ademhaling, ergonomie van de staan- en zithouding.
De student verwerft controle over zijn ademhaling.
De student verwerft inzicht in ontspanningstechnieken
De stunt kan de correcte musiceer-houding aannemen en weet wat er nodig is om deze te behouden.
Hij verwerft inzicht in het waarom en hoe een goede studiehygiëne te bekomen en te handhaven.

Leerinhoud

De student:

* heeft inzicht in de eigen houding en beweging
* kan in een neutrale ondersteunde houding staan en zitten tijdens de les 
* wordt zich bewust van zijn/haar houding tijdens het spelen van een instrument 
* kent verschillende bewegingen waarmee hij/zij zichzelf kan opwarmen voor het studeren 
* kent verschillende bewegingen waarmee hij/zij de nodige regionen van het lichaam kan opwarmen 
* kent verschillende technieken om tijdens en na het studeren te ontspannen, stretchen 
* heeft een basisinzicht in de anatomie van het bewegingsapparaat 
* is zich bewust van het belang van een goede conditie en houding voor het spelen
* streeft naar goede basisconditie, uithouding, kracht en souplesse 
* is zich bewust van het belang van mentale en fysieke weerbaarheid 
* heeft een goede motivatie 
* kan de verworven inzichten en vaardigheden toepassen bij het studeren en tijdens de les.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Gemakkelijke sportkledij, goede loopschoenen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

yogamatje, handdoek

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk42,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00

Toetsing (tekst)

De student wordt permanent beoordeeld op motivatie, vaardigheden, attitude en evolutie tijdens de lessen. De lessen zijn verplicht bij te wonen, ongewettigde afwezigheden worden dan ook verrekend in het einresultaat.