Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Lichamelijk bewustzijn 1 (stem)12040/3029/2324/1/21
Studiegids

Lichamelijk bewustzijn 1 (stem)

12040/3029/2324/1/21
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 1
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Zang binnen instrument / zang
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Thielemans Magda
Andere co-titularis(sen): Demoustier Zoë, Huysman Sylvie, Tuytschaever Karel, Van de Peer Olivia, Vanhove Stijn
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Korte omschrijving

In lichamelijk bewustzijn gaat de student op zoek naar manieren om zichzelf voor te bereiden op een duurzame carrière. Het lichaam is het instrument, niet alleen fysiek maar ook artistiek.
Lichamelijk bewustzijn bestaat uit vier verschillende modules: LAB, Anatomie van de Stem, Conditie en Weerbare Kunstenaars.

In LAB (Lichamelijk Artistiek Bewustzijn = 30u) worden de eigen ontspannen-ondersteunde houding onderzocht en daarnaast het lichaam als artistieke aanwezigheid in de theatrale ruimte ontdekt.

In Conditie = 30u werkt de student onder begeleiding van een kinesist aan het versterken van het eigen lichaam.

Weerbare Kunstenaars = 12u bestaat uit 6 sessies van twee uur en bevat een meer theoretisch gedeelte (3 sessies) en een praktisch toepassingsgericht gedeelte (3 sessies) psycho-educatie om de mentale weerbaarheid te versterken.

In Anatomie van de stem = 5u krijgt de student inzicht in de anatomische werking van de stem

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student verwerft de discipline om zijn houding en conditie te trainen
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student kan de correcte musiceer-houding aannemen en weet wat er nodig is om deze te behouden.
De student ontwikkelt een basis algemene conditie.
De student ontwikkelt een houdings- en bewegingsbewustzijn. Hij ervaart het verschil in klankresultaat bij een goede of minder goede houding.
De student verwerft basiskennis van het skelet, de belangrijkste spiergroepen en de ademhaling, ergonomie van de staan- en zithouding.
De student verwerft controle over zijn ademhaling.
De student verwerft een gecontroleerde en soepele manier van bewegen en kan deze tijdens de les in gerichte oefeningen toepassen
De student verwerft inzicht in ontspanningstechnieken
De student verwerft ruimtelijk inzicht en kan dit tijdens de les in gerichte oefeningen toepassen
Hij verwerft inzicht in het waarom en hoe een goede studiehygiëne te bekomen en te handhaven.

Leerinhoud

* gaat op zoek naar de eigen ontspannen-ondersteunde houding
* wordt zich bewust van houding en beweging
* wordt zich bewust van zichzelf in de theatrale ruimte
* wordt zich bewust van zichzelf en de ander in de theatrale ruimte
* wordt zich bewust van zijn/haar houding tijdens het zingen 
* kent verschillende bewegingen om goed op te warmen voor het studeren 
* kent verschillende technieken om tijdens en na het studeren te ontspannen, te stretchen 
* verwerft basisinzicht in de anatomie van het bewegingsapparaat 
* is zich bewust van het belang van een goede conditie en houding voor het spelen
* is zich bewust van het belang van een goede studiemethode 
* verwerft een goede basisconditie, uithouding, kracht en souplesse 
* is zich bewust van het belang van mentale en fysieke weerbaarheid 
* heeft een goede motivatie 
* kan de verworven inzichten en vaardigheden toepassen bij het studeren en tijdens de les.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Gemakkelijke sportkledij, goede loopschoenen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Yogamatje, handdoek

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk72,00 uren
Werktijd buiten de contacturen18,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00

Toetsing (tekst)

De student wordt permamnent beoordeeld op motivatie, vaardigheden, attitude en evolutie tijdens de lessen. De lessen zijn verplicht bij te wonen, ongewettigde afwezigheden worden dan ook verrekend in het einresultaat.