Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Piano voor zangers 212042/3029/2324/1/89
Studiegids

Piano voor zangers 2

12042/3029/2324/1/89
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 2
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Zang binnen instrument / zang
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Anthonis Luc
Andere co-titularis(sen): Proot Stephanie, Van Kerkhoven Joost
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Piano voor zangers 1) OF (eerder ingeschreven voor Neveninstrument piano 1).

Onderwijsorganisatie (tekst)

Groepsgericht onderwijs

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor 'Piano voor zangers 1'

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student heeft zijn technieken verfijnd om een efficiënte studieplanning op te maken en deze te volgen
2.3 De student leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student exploreert technieken om de interpretatie (tempo, timing, intonatie, klank, motiefontwikkeling, frasering, vorm, luistervaardigheid, …) in bestaande pianoliteratuur te beheersen
De student kan basisvereenvoudigingen van begeleidingen maken via reductie van het harmonisch basismateriaal
De student kan melodische lijnen harmoniseren
De student kan vereenvoudigingen van begeleidingen maken via reductie van het harmonisch basismateriaal
De student kan zelf akkoordverbindingen maken
De student kan zelf eenvoudige akkoordverbindingen maken
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student kan bestaande pianopartituren en/of begeleidingen van een gemiddelde moeilijkheidsgraad spelen.
4.3 De student reflecteert kritisch over zichzelf en zijn omgeving.
De student kent de verschillende werkvormen om het pianospel te ontwikkelen, los van de partituur

Leerinhoud

Zie vademecum.

- relevante technische en muzikale zelfstandigheid aan het klavier verwerven in functie van het ondersteunen van de zangpraktijk.
- eenvoudige begeleidingen correct leren spelen & moeilijke begeleidingen leren vereenvoudigen zodat ze speelbaar worden.
- praktische kennis van akkoorden, begeleidingspatronen e.d. - deze kunnen vlot en correct uitvoeren.
- een eigen begeleiding kunnen samenstellen adhv bovenstaande bouwstenen
- technische zelfstandigheid verwerven adhv stukken uit het traditionele piano-repertoire of jazz-piano-praktijk.

Voor de studie van het traditionele 'klassieke' piano-repertoire dient gekozen te worden voor 'piano nevenvak'.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Piano of keyboard ter beschikking hebben.
Partituren & klankbestanden worden ter beschikking gesteld via Digitap leeromgeving.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk30,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks30,00Januari
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks40,00Mei/juni
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Januari: artistieke proef via video-opname.
Juni: artistieke proef via live performance.
Permanente evaluatie doorheen het academiejaar.