Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Spel en scenische improvisatie 212044/3029/2324/1/60
Studiegids

Spel en scenische improvisatie 2

12044/3029/2324/1/60
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 3
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Zang binnen instrument / zang
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Anthonis Luc
Andere co-titularis(sen): Joosten Guido
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Spel en scenische improvisatie 1) OF (eerder ingeschreven voor Spel 2).

Onderwijsorganisatie (tekst)

De lessen worden in groep gegeven in een grote ruimte.
Per semester wordt het bijwonen van een theatervoorstelling/toonmoment afdeling drama&woord aanbevolen.

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.4 De student verwerkt muziek creatief.
De student geeft vorm aan een scenische presentatie door specifiek op één rol van het repertoire te concentreren. De student kan dit personage niet alleen analyseren maar het ook scenisch presenteren in solovorm ( aria's) en in groep ( ensembles). Taal, m
De student kan zelfstandig en in samenwerking met anderen een operarol analyseren.
De student kan zelfstandig en in samenwerking met anderen een operarol scenisch presenteren.

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Spel
We verdiepen ons in de analyse en uitvoering van aria’s en ensembles uit het operarepertoire. De student moet zelf inhoud en vorm van de scenes bepalen maar ze ook leren aanpassen aan kritische opmerkingen.
In het tweede semester wordt deze cursus gegeven in tweedaagse thematische workshops.


Scenische improvisatie
-uitvoeren van spel-en improvisatieopdrachten die de student in staat stellen fantasie en inlevingsvermogen te exploreren.
-algemene voorbereiding op latere operalessen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

CD opnames
Beeldmateriaal
Theaterteksten/ partituren
Alle lessen vinden plaats in aanwezigheid van een repetitor voor de muzikale begeleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk45,00 uren
Werktijd buiten de contacturen135,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00