Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Lichamelijk bewustzijn 3 (stem)12046/3029/2324/1/31
Studiegids

Lichamelijk bewustzijn 3 (stem)

12046/3029/2324/1/31
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 3
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Zang binnen instrument / zang
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Thielemans Magda
Andere co-titularis(sen): Demoustier Zoë, Huysman Sylvie, Tuytschaever Karel, Van de Peer Olivia, Vanhove Stijn
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Korte omschrijving

In lichamelijk bewustzijn gaat de student op zoek naar manieren om zichzelf voor te bereiden op een duurzame carrière. Het lichaam is het instrument, niet alleen fysiek maar ook artistiek.

Lichamelijk bewustzijn bestaat uit drie verschillende modules: LAB, Conditie en Anatomie van de stem.

In LAB (Lichamelijk Artistiek Bewustzijn) worden de eigen ontspannen-ondersteunde houding onderzocht en daarnaast het lichaam als artistieke aanwezigheid in de theatrale ruimte ontdekt.

In Conditie werkt de student onder begeleiding van een kinesist aan het versterken van het eigen lichaam.

In Anatomie van de stem = 5u krijgt de student inzicht in de anatomische werking van de stem

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Lichamelijk bewustzijn 2 (stem).

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student kan op zelfstandige wijze de verworvenheden inbedden in de dagelijkse artistieke praktijk.
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student heeft controle over zijn ademhaling en kan deze in de artistieke praxis toepassen.
De student heeft een gecontroleerde en soepele manier van bewegen en kan deze in de artistieke praxis toepassen
De student heeft een goede conditie en kan de discipline opbrengen om deze zelfstandig te behouden en te optimaliseren
De student heeft een goede houding en ademsteun en kan deze in de artistieke praxis inzetten
De student heeft inzicht in ontspanningstechnieken en kan deze in de artistieke praxis toepassen.
De student heeft ruimtelijk inzicht en kan deze in de artistieke praxis toepassen
De student is in staat zijn lichamelijk bewustzijn op korte en op lange termijn te bestendigen en verbeteren
De student ontwikkelt ruimtelijk bewustzijn door verschillende bewegingstechnieken
De student wendt zijn lichamelijke mogelijkheden creatief aan in functie van zijn artistieke praktijk
De student werkt verder aan de parameters, die werden aangezet in Lichamelijk bewustzijn 2.

Leerinhoud

* heeft controle over de eigen ontspannen-ondersteunde houding
* is zich bewust van houding en beweging
* is zich bewust van zichzelf in de theatrale ruimte
* is zich bewust van zichzelf en de ander in de theatrale ruimte
* is zich bewust van zijn/haar houding tijdens het zingen 
* kent verschillende bewegingen om goed op te warmen voor het studeren 
* kent verschillende technieken om tijdens en na het studeren/performen te ontspannen, te stretchen 
* heeft basisinzicht in de anatomie van het bewegingsapparaat 
* is zich bewust van het belang van een goede conditie en houding voor het spelen
* is zich bewust van het belang van een goede studiemethode 
* heeft een goede basisconditie, uithouding, kracht en souplesse 
* is zich bewust van het belang van mentale en fysieke weerbaarheid 
* heeft een goede motivatie 
* kan de verworven inzichten en vaardigheden toepassen bij het studeren en tijdens de artistieke prestatieDe student:

is zich bewust van ademhaling 
* kan buikademhaling toepassen 
* is zich bewust van de verschillende manieren van ademhalen 
* is zich bewust van houding 
* kan in een neutrale ondersteunde houding staan en zitten tijdens de les 
* is zich bewust van zijn/haar houding tijdens het spelen van een instrument 
* kent verschillende bewegingen waarmee hij/zij zichzelf kan opwarmen voor het studeren 
* kent verschillende bewegingen waarmee hij/zij de nodige regionen van het lichaam kan opwarmen 
* kent verschillende technieken om tijdens en na het studeren te ontspannen, stretchen 
* heeft een basisinzicht in de anatomie van het bewegingsapparaat 
* is zich bewust van het belang van een goede conditie en houding voor het spelen
* is zich bewust van het belang van een goede studiemethode 
* heeft een goede basisconditie, uithouding, kractht en souplesse 
* is zich bewust van het belang van mentale en fysieke weerbaarheid 
* heeft een goede motivatie 
* kan de verworven inzichten en vaardigheden toepassen bij het studeren en tijdens de les.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Gemakkelijke sportkledij, goede loopschoenen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Yogamatje, handdoek

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen30,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00

Toetsing (tekst)

De student wordt permanent beoordeeld op motivatie, vaardigheden, attitude en evolutie tijdens de lessen. De lessen zijn verplicht bij te wonen, ongewettigde afwezigheden worden dan ook verrekend in het einresultaat.