Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Orkestratie 125570/3029/2324/1/67
Studiegids

Orkestratie 1

25570/3029/2324/1/67
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de muziek, trajectschijf 1
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Compositie binnen Compositie
 • Master in de muziek, trajectschijf 4
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Orkestdirectie binnen Directie
 • Master of Arts in Music, trajectschijf 4
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Orkestdirectie binnen Conducting
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Camp Bram
Andere co-titularis(sen): Prengels Steven
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

- individuele lessen
- groepsgerichte lessen of klasactiviteiten

Aangevuld met een selectie uit:
- deelname aan masterclasses, lezingen en lecture recitals
- concertbezoek

Begincompetenties (tekst)

Uit de prestatie op de toelatingsproef blijkt de student over de juiste begincompetenties te beschikken. Zie specificaties toelatingsproeven op de website.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student beheerst het repertoire representatief voor zijn discipline.
De student heeft een basis kennis van de grote orkestliteratuur
1.2 De student musiceert in verschillende stijlen.
De student kent de stijlaspecten binnen een historisch perspectief
1.4 De student verwerkt muziek creatief.
De student kan bestaande literatuur orkestreren op basis niveau en onder begeleiding van de docent
2.1 De student beheerst de muzikale parameters en structuren
De student heeft een basis kennis van de afzonderlijke instrumenten (tessituur, klankkleur,...)
2.3 De student leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student kent de basis van Instrumentatie/Orkestratie
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student kan een eigen orkestwerk realiseren op basisniveau en onder begeleiding van de docent
De student kan onder begeleiding van de docent de basis compositie-, instrumentatie- en orkestratietechnieken toepassen en deze plaatsen in een historisch kader

Leerinhoud

Studenten bereiden orkestraties voor op individuele basis. Deze worden in groep geanalyseerd onder leiding van de docent. Studenten worden verwacht aan grondige zelfstudie te doen door het bestuderen van partituren voor orkest en het handboek (‘The Study of Orchestration’, Samuel Adler).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Boek: Samuel Adler, 'The Study of Orchestration'

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen80,00 uren
 • Omschrijving: "Studenten bereiden orkestraties voor op individuele basis. Deze worden in groep geanalyseerd onder leiding van de docent. Studenten worden verwacht aan grondige zelfstudie te doen door het bestuderen van partituren voor orkest en het handboek (‘The Study of Orchestration’, Samuel Adler).”
 • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00

Toetsing (tekst)

Portfolio: orkestraties in het portfolio 'Compositie'