Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Orkestratie 336395/3029/2324/1/02
Studiegids

Orkestratie 3

36395/3029/2324/1/02
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 3
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Compositie binnen Compositie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Camp Bram
Andere co-titularis(sen): Prengels Steven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Orkestratie 2.

Onderwijsorganisatie (tekst)

- individuele lessen
- groepsgerichte lessen of klasactiviteiten

Aangevuld met een selectie uit:
- deelname aan masterclasses, lezingen en lecture recitals
- concertbezoek

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student beheerst het repertoire representatief voor zijn discipline.
De student heeft een gevorderde kennis van de grote orkestliteratuur
1.2 De student musiceert in verschillende stijlen.
De student kan zelfstandig de stijlaspecten binnen een historisch perspectief respecteren.
1.4 De student verwerkt muziek creatief.
De student kan zelfstandig bestaande literatuur orkestreren op gevorderd niveau
2.1 De student beheerst de muzikale parameters en structuren
De student heeft een gevorderde kennis van de afzonderlijke instrumenten (tessituur, klankkleur,...)
2.3 De student leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student beheerst de technieken betreffende Instrumentatie/Orkestratie
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student kan zelfstandig een eigen orkestwerk realiseren op gevorderd niveau
De student kan zelfstandig gevorderde compositie-, instrumentatie- en orkestratietechnieken toepassen en deze plaatsen in een historisch kader

Leerinhoud

Studenten bereiden orkestraties voor op individuele basis. Deze worden in groep geanalyseerd onder leiding van de docent. Studenten worden verwacht aan grondige zelfstudie te doen door het bestuderen van partituren voor orkest en het handboek (‘The Study of Orchestration’, Samuel Adler).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Boek: Samuel Adler, 'The Study of Orchestration'

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen80,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00