Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
AML Ritmische training 1 (jazz)38002/3029/2324/1/29
Studiegids

AML Ritmische training 1 (jazz)

38002/3029/2324/1/29
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 1
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Instrument (jazz) binnen jazz
    • Zang (jazz) binnen jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: de Haas Jan
Andere co-titularis(sen): Lambert Anton, Smedts Els
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

De student heeft bij voorkeur één van de volgende opleidingen gevolgd of heeft via zelfstudie gelijkaardig niveau bereikt: * Opleiding DKO (richting klassiek of jazz & lichte muziek) * Kunsthumaniora * Voorbereidingsjaar kunsthumaniora (7de jaar) * Jazzstudio

Eindcompetenties (tekst)

Ritmische Training: richt zich tot alle studenten, uitgezonderd de studenten drums. De student moet in staat zijn om ritmische patronen en structuren uit het jazzidioom te herkennen, te analyseren en toe te passen. De cursus beoogt het ontwikkelen van de ritmische vaardigheden, de ritmische onafhankelijkheid en het ritmische bewustzijn, gaande van eenvoudige tot meervoudig samengestelde ritmen. De bedoeling is deze kennis en inzichten in de ritmiek te kunnen vertalen naar het eigen instrument en gebruik te kunnen maken van complexe ritmische patronen binnen de improvisatie

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.1 De student beheerst de muzikale parameters en structuren
De student kan basic ritmische patronen en structuren uit het jazzidioom herkennen, analyseren en toepassen.
De student kan basic ritmische patronen uit het jazzidioom correct uitvoeren
De student kan basisoefeningen m.b.t. ritmische onafhankelijkheid van de verschillende ledematen correct uitvoeren
De student kan een ritmische zichtlezing met symmetrische maatsoorten en ‘cross rhythms’ correct uitvoeren
De student kan eenvoudige ritmische transcripties noteren
De student kan technische oefeningen met symmetrische maatsoorten en ‘cross rhythms’ correct uitvoeren
2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student hanteert technieken om een efficiënte studieplanning op te maken en deze te volgen

Leerinhoud

Ritmische training B1+B2: voor B1 en B2 wordt gebruik gemaakt van dezelfde oefeningen en technieken die gaandeweg in moeilijkheidsgraad toe nemen: * ritmische zichtlezing waarbij volgende aspecten aan bod komen: symmetrische en asymmetrische maatsoorten, polyritmiek, ‘cross rhythms’ * technische oefeningen waarbij volgende aspecten aan bod komen: symmetrische en asymmetrische maatsoorten, polyritmiek, ‘cross rhythms’ * ritmische transcripties * oefeningen m.b.t. ritmische onafhankelijkheid van de verschillende ledematen * oefeningen m.b.t. het uitvoeren van ritmische patronen uit het jazzidioom (bvb swing, latin,…)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Evaluatievormen: Het examen ritmische training bestaat uit 2 delen: a) een schriftelijke taak (ritmisch dictee) b) een mondelinge proef (voorbereid gedeelte + zichtlezing)