Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
AML Ritmische training 2 (jazz)38008/3029/2324/1/39
Studiegids

AML Ritmische training 2 (jazz)

38008/3029/2324/1/39
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 2
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Instrument (jazz) binnen jazz
    • Zang (jazz) binnen jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: de Haas Jan
Andere co-titularis(sen): Lambert Anton, Smedts Els
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor AML Ritmische training 1 (jazz).

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.1 De student beheerst de muzikale parameters en structuren
De student kan een ritmische zichtlezing met symmetrische en asymmetrische maatsoorten, polyritmiek en ‘cross rhythms’ correct uitvoeren
De student kan oefeningen m.b.t. ritmische onafhankelijkheid van de verschillende ledematen correct uitvoeren
De student kan ritmische patronen en structuren uit het jazzidioom herkennen, analyseren en toepassen.
De student kan ritmische patronen uit het jazzidioom correct uitvoeren
De student kan ritmische transcripties noteren
De student kan technische oefeningen met symmetrische en asymmetrische maatsoorten, polyritmiek, ‘cross rhythms’ correct uitvoeren
2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student kan een studieplanning opmaken en deze volgen

Leerinhoud

Ritmische training B1+B2: voor B1 en B2 wordt gebruik gemaakt van dezelfde oefeningen en technieken die gaandeweg in moeilijkheidsgraad toe nemen: * ritmische zichtlezing waarbij volgende aspecten aan bod komen: symmetrische en asymmetrische maatsoorten, polyritmiek, ‘cross rhythms’ * technische oefeningen waarbij volgende aspecten aan bod komen: symmetrische en asymmetrische maatsoorten, polyritmiek, ‘cross rhythms’ * ritmische transcripties * oefeningen m.b.t. ritmische onafhankelijkheid van de verschillende ledematen * oefeningen m.b.t. het uitvoeren van ritmische patronen uit het jazzidioom (bvb swing, latin,…)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Evaluatievormen: Het examen ritmische training bestaat uit 2 delen: a) een schriftelijke taak (ritmisch dictee) b) een mondelinge proef (voorbereid gedeelte + zichtlezing)