Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
AML Melodische training 2 (jazz)38009/3029/2324/1/73
Studiegids

AML Melodische training 2 (jazz)

38009/3029/2324/1/73
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 2
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Drums (jazz) binnen jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: de Haas Jan
Andere co-titularis(sen): Lambert Anton, Smedts Els
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.1 De student beheerst de muzikale parameters en structuren
De student kan een tonale improvisatie spelen met aandacht voor harmonisatie.
De student kan melodieën spelen en interpreteren op de vibrafoon of een ander melodie-instrument.
De student kan melodische en harmonische transcripties noteren en uitvoeren.
De student kan spelen over ‘changes’.
De student kan toonladders en arpeggio’s spelen.
2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student kan een studieplanning opmaken en deze volgen

Leerinhoud

Melodische training B1+B2: voor B1 en B2 wordt gebruik gemaakt van dezelfde oefeningen en technieken die gaandeweg in moeilijkheidsgraad toe nemen: * het spelen en interpreteren van melodieën * improvisatietechnieken met aandacht voor harmonisatie * toonladders en arpeggio’s * melodische en harmonische transcripties * spelen over ‘changes’

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Het examen melodische training bestaat uit volgende elementen: * transcriptie van geïmproviseerde solo * naspelen van solo met de originele opnames * het spelen en interpreteren van een thema (melodie) gevolgd door een improvisatie van een aantal chorussen Evaluatienormen: De student is geslaagd wanneer hij/zij 50 % van de punten heeft behaald