Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Repertoire 2734/3029/2324/1/28
Studiegids

Repertoire 2

734/3029/2324/1/28
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 2
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Gitaar binnen instrument / zang
In andere opleidingen:
  • Master in de muziek als Repertoire 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Couck Nico
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Zie vademecum betrokken instrumentengroep

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student beheerst het repertoire representatief voor zijn discipline.
De student kan de werken van de repertoirelijst op een representatief niveau uitvoeren met een juiste tekstkennis van de partituur
De student kan een overzicht geven van de belangrijkste componisten, werken en opnames van het behandelde repertoire en kan dit plaatsen in een historische, sociaal-culturele en muziektechnische context
1.2 De student musiceert in verschillende stijlen.
De student kan (met begeleiding van de docent) de werken van de repertoirelijst op een stilistisch verantwoorde wijze uitvoeren
De student kan een gethematiseerd concertprogramma samenstellen obv de behandelde literatuur
De student kan zelfstandig de werken van de repertoirelijst op een stilistisch verantwoorde wijze uitvoeren
2.1 De student beheerst de muzikale parameters en structuren
De student kan (historische) opnames gedetailleerd analytisch beschrijven aan de hand van de muzikale parameters
2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student pas een gestructureerde en regelmatige studiemethode toe
2.3 De student leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student kan de kennis aangereikt in de verschillende vakgebieden uit het opleidingsprogramma herkennen in de werken uit de repertoirelijst
De student kan een partituureditie van het repertoire vlot kritisch analyseren in functie van de uitvoeringspraktijk en dit plaatsen in een historische context
De student toont een onderbouwd harmonisch inzicht en analytisch denkvermogen m.b.t. de werken op de repertoirelijst
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student kan de bouw van het instrument, haar speeltechnische eigenschappen en de gevolgen ervan voor de lichaamsmotoriek analytisch en functioneel uitleggen
De student kan vlot akoestische principes analyseren in functie van het eigen instrument
4.1 De student kent de ruimere culturele en (muziek)historische context.
De student kan de componisten uit de repertoirelijst situeren binnen een cultuurhistorische context
De student kan een uitgebreid overzicht geven van de geschiedenis en de familie van het instrument

Leerinhoud

Zie vademecum betrokken instrumentengroep

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Zie vademecum betrokken instrumentengroep

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werktijd buiten de contacturen90,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Zie vademecum betrokken instrumentengroep