Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
AML uitbreiding (jazz)38003/3029/2324/1/63
Studiegids

AML uitbreiding (jazz)

38003/3029/2324/1/63
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 1
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Drums (jazz) binnen jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Gooris Wout
Andere co-titularis(sen): Lambert Anton, Smedts Els
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student kan toonladders (majeur en mineur), pentatoniek (majeur en mineur) en bluestoonladders op het gehoor herkennen en noteren
De student kan enkelvoudige intervallen (groot, klein, rein, verminderd, overmatig) op het gehoor herkennen en noteren
De student kan drieklanken met omkeringen (groot, klein, verminderd, overmatig) op het gehoor herkennen en noteren
De student kan vierklanken in grondligging (groot, dominant, klein, klein-groot, halfverminderd, verminderd) als samenklank en gebroken op het gehoor herkennen en noteren
De student kan eenvoudige progressies (I-VI-II-V/II-V-I) op het gehoor herkennen en noteren
De student kan –zowel voorbereid als op het zicht- een eenvoudige melodie in G- en F-sleutel zingen op notennamen met een correcte intonatie en ritme
De student kan eenvoudige melodieën tot drie voortekening zingen op cijfers.
De student kan a prima vista eenvoudige melodieën tot één voortekening zingen op cijfers
De student hanteert technieken om een efficiënte studieplanning op te maken en deze te volgen
2.5b De student herkent muziekmateriaal op het gehoor.
De student kan toonladders (majeur en mineur), pentatoniek (majeur en mineur) en bluestoonladders op het gehoor herkennen en noteren
De student kan drieklanken met omkeringen (groot, klein, verminderd, overmatig) op het gehoor herkennen en noteren
De student kan vierklanken in grondligging (groot, dominant, klein, klein-groot, halfverminderd, verminderd) als samenklank en gebroken op het gehoor herkennen en noteren
De student kan eenvoudige progressies (I-VI-II-V/II-V-I) op het gehoor herkennen en noteren
De student kan –zowel voorbereid als op het zicht- een eenvoudige melodie in G- en F-sleutel zingen op notennamen met een correcte intonatie en ritme
De student kan eenvoudige melodieën tot drie voortekening zingen op cijfers.
De student kan a prima vista eenvoudige melodieën tot één voortekening zingen op cijfers
De student kan een eenstemmig meloritmisch dictee tot twee voortekeningen noteren.

Leerdoelen

2.2 boekt vooruitgang door zelfstudie
De student hanteert technieken om een efficiënte studieplanning op te maken en deze te volgen

2.4 herkent muziekmateriaal op het gehoor
De student kan een eenstemmig meloritmisch dictee tot twee voortekeningen noteren.
De student kan toonladders (majeur en mineur), pentatoniek (majeur en mineur) en bluestoonladders op het gehoor herkennen en noteren
De student kan enkelvoudige intervallen (groot, klein, rein, verminderd, overmatig) op het gehoor herkennen en noteren
De student kan drieklanken met omkeringen (groot, klein, verminderd, overmatig) op het gehoor herkennen en noteren
De student kan vierklanken in grondligging (groot, dominant, klein, klein-groot, halfverminderd, verminderd) als samenklank en gebroken op het gehoor herkennen en noteren
De student kan eenvoudige progressies (I-VI-II-V/II-V-I) op het gehoor herkennen en noteren
De student kan –zowel voorbereid als op het zicht- een eenvoudige melodie in G- en F-sleutel zingen op notennamen met een correcte intonatie en ritme
De student kan eenvoudige melodieën tot drie voortekening zingen op cijfers.
De student kan a prima vista eenvoudige melodieën tot één voortekening zingen op cijfers

Leerinhoud

Lees het vademecum.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00