Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Improvisatietechniek en research 132683/3029/2324/1/88
Studiegids

Improvisatietechniek en research 1

32683/3029/2324/1/88
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 1
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Zang (jazz) binnen jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Wiernik Barbara
Andere co-titularis(sen): Lambert Anton, Smedts Els
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.4 De student verwerkt muziek creatief.
De student is in staat tonaal te improviseren over eenvoudige akkoordenschema’s.
De student experimenteert met het gebruik van basic scat syllables
2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student hanteert technieken om een efficiënte studieplanning op te maken en deze te volgen
2.3 De student leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student kan op zicht een eenvoudig stuk zingen en erover soleren.
De student kan transcripties van eenvoudige vocale en instrumentale solo’s maken en ruwweg analyseren
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student hanteert technieken om zijn intonatie te verbeteren
De student kan basnoten en guide-tone-lines zingen over eenvoudige akkoordenschema’s
De student kan eenvoudige licks zingen en implementeren
De student kan eenvoudige technische etudes uitvoeren (vocalise,…)
De student kan patterns zingen over 2-5-1 majeur, 4-#4dim-1/5, 2-5-1 in mineur
De student kan swingstukken goed getimed uitvoeren
De student kan toonladders en arpeggio’s uitvoeren: majeur, mineur antiek, harmonisch en melodisch in alle intervallen en drie/vierklanken
De student kan transcripties maken van eenvoudige vocale en instrumentale solo’s via auditieve assimilatie en reproductie
2.5b De student herkent muziekmateriaal op het gehoor.
De student kan transcripties maken van eenvoudige vocale en instrumentale solo’s via auditieve assimilatie en reproductie
4.2 De student bezit de juiste tools om onderzoek te verrichten.
De student kan zijn gedachten ordenen
De student kan informatie opzoeken
De student maakt kennis met een muzieknotatieprogramma
De student kan de gemaakte transcripties becommentariëren
De student kan zijn problemen grotendeels benoemen en een werkplan opstellen
4.3 De student reflecteert kritisch over zichzelf en zijn omgeving.
De student kan de gemaakte transcripties becommentariëren
4.5 De student gaat probleemoplossend en planmatig te werk.
De student kan zijn problemen grotendeels benoemen en een werkplan opstellen

Leerdoelen

1.4 verwerkt muziek creatief
De student is in staat tonaal te improviseren over eenvoudige akkoordenschema’s.
De student experimenteert met het gebruik van basic scat syllables

2.2 boekt vooruitgang door zelfstudie
De student hanteert technieken om een efficiënte studieplanning op te maken en deze te volgen
2.3 leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student kan transcripties van eenvoudige vocale en instrumentale solo’s maken en ruwweg analyseren De student kan op zicht een eenvoudig stuk zingen en erover soleren.

2.4 herkent muziekmateriaal op het gehoor.
De student kan transcripties maken van eenvoudige vocale en instrumentale solo’s via auditieve assimilatie en reproductie
2.5 beheerst de juiste speeltechnieken en –houdingen
 De student kan toonladders en arpeggio’s uitvoeren: majeur, mineur antiek, harmonisch en melodisch in alle intervallen en drie/vierklanken
De student kan eenvoudige technische etudes uitvoeren (vocalise,…)
De student hanteert technieken om zijn intonatie te verbeteren
De student kan basnoten en guide-tone-lines zingen over eenvoudige akkoordenschema’s
De student kan patterns zingen over 2-5-1 majeur, 4-#4dim-1/5, 2-5-1 in mineur
De student kan eenvoudige licks zingen en implementeren
 De student kan swingstukken goed getimed uitvoeren

4.2 bezit de juiste tools om onderzoek te verrichten
De student kan zijn gedachten ordenen
De student kan informatie opzoeken
De student maakt kennis met een muzieknotatieprogramma

4.3 reflecteert kristisch over zichzelf en zijn omgeving
De student kan de gemaakte transcripties becommentariëren

4.5 gaat probleemoplossend en planmatig te werk
De student kan zijn problemen grotendeels benoemen en een werkplan opstellen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen75,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00