Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Instrument-techniek en research 238005/3029/2324/1/34
Studiegids

Instrument-techniek en research 2

38005/3029/2324/1/34
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 2
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Drums (jazz) binnen jazz
    • Instrument (jazz) binnen jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Smedts Els
Andere co-titularis(sen): Braeckman Hendrik, de Haas Jan, Erbstösser Christoph, Lambert Anton, Thys Nicolas, Van Herck Kurt, Verbruggen Teun, Vermeulen Erik, Wouters Nathan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student kan een studieplanning opmaken en deze volgen
2.3 De student leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student kan op zicht een standaard stuk spelen en erover soleren.
De student kan transcripties van basic solo’s maken en ruwweg analyseren
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student beheerst technieken om zijn frasering te verbeteren.
De student beheerst technieken om zijn intonatie te verbeteren (behalve piano/drums)
De student beheerst technieken om zijn klank te verbeteren
De student kan arpeggio’s (twee- drie en vierklanken) uitvoeren met omkeringen
De student kan complexere toonladders uitvoeren.
De student kan standaard melodieën harmoniseren (pianisten en gitaristen).
De student kan standaard technische etudes uitvoeren.
De student kan standaard thema’s en schema’s transponeren (uitgezonderd drums).
De student kan transcripties maken van basic solo’s via auditieve assimilatie en reproductie
De student kent de instrumentgebonden technieken ( Plectrumtechniek, ‘walking bass’, klankvorming en projectie, vingerzettingen, articulatie, kracht- en vingervlugheid, brushetechniek, stokvoering, onafhankelijkheid, syncopation).
De student toont een goeie lichaamshouding
2.5b De student herkent muziekmateriaal op het gehoor.
De student kan transcripties maken van basic solo’s via auditieve assimilatie en reproductie
De student kan standaard thema’s en schema’s transponeren (uitgezonderd drums).
4.2 De student bezit de juiste tools om onderzoek te verrichten.
De student kan zijn gedachten logisch ordenen
De student kan doelgericht informatie opzoeken
De student kan omgaan met een muzieknotatieprogramma
4.3 De student reflecteert kritisch over zichzelf en zijn omgeving.
De student kan de gemaakte transcripties kritisch becommentariëren
4.5 De student gaat probleemoplossend en planmatig te werk.
De student kan zijn problemen benoemen, een werkplan opstellen en uitvoeren

Leerdoelen

2.2 boekt vooruitgang door zelfstudie
De student kan een studieplanning opmaken en deze volgen

2.3 leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student kan transcripties van basic solo’s maken en ruwweg analyseren
De student kan op zicht een standaard stuk spelen en erover soleren.

2.4 herkent muziekmateriaal op het gehoor.
De student kan transcripties maken van basic solo’s via auditieve assimilatie en reproductie
De student kan standaard thema’s en schema’s transponeren (uitgezonderd drums).

2.5 beheerst de juiste speeltechnieken en –houdingen
De student kan complexere toonladders uitvoeren.
De student kan arpeggio’s (twee- drie en vierklanken) uitvoeren met omkeringen
De student kan standaard technische etudes uitvoeren.
De student kan standaard melodieën harmoniseren (pianisten en gitaristen).
De student kent de instrumentgebonden technieken ( Plectrumtechniek, ‘walking bass’, klankvorming en projectie, vingerzettingen, articulatie, kracht- en vingervlugheid, brushetechniek, stokvoering, onafhankelijkheid, sycopation).
De student toont een goeie lichaamshouding
De student beheerst technieken om zijn intonatie te verbeteren (behalve piano/drums)
De student beheerst technieken om zijn klank te verbeteren
De student beheerst technieken om zijn frasering te verbeteren.

4.2 bezit de juiste tools om onderzoek te verrichten
De student kan zijn gedachten logisch ordenen
De student kan doelgericht informatie opzoeken
De student kan omgaan met een muzieknotatieprogramma

4.3 reflecteert kristisch over zichzelf en zijn omgeving
De student kan de gemaakte transcripties kritisch becommentariëren

4.5 gaat probleemoplossend en planmatig te werk
 De student kan zijn problemen benoemen, een werkplan opstellen en uitvoeren

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen165,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00