Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Improvisatietechniek en research 232689/3029/2324/1/01
Studiegids

Improvisatietechniek en research 2

32689/3029/2324/1/01
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 2
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Zang (jazz) binnen jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Wiernik Barbara
Andere co-titularis(sen): Lambert Anton, Smedts Els
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.4 De student verwerkt muziek creatief.
De student is in staat tonaal te improviseren over eenvoudige akkoordenschema’s.
De student kent basic scat syllables.
2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student kan een studieplanning opmaken en deze volgen
2.3 De student leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student kan op zicht een standaard stuk zingen en erover soleren
De student kan transcripties van basic solo’s maken en ruwweg analyseren
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student beheerst technieken om zijn intonatie te verbeteren
De student kan ‘Straight Timing stukken’ goed getimed uitvoeren
De student kan basislicks zingen en implementeren
De student kan basnoten en guide-tone-lines zingen over standaard akkoordenschema’s
De student kan patterns zingen over backdoor progression, Confirmation Sequence (met zelf geschreven B-A3), 1-b2dim-2-b3dim-3, 5/5-5-1.
De student kan standaard technische etudes uitvoeren (vocalise,…)
De student kan toonladders en arpeggio’s uitvoeren: harmonisch majeur, subdominant mineur in alle intervallen en drie/vierklanken)
De student kan transcripties maken van basic vocale en instrumentale solo’s via auditieve assimilatie en reproductie
2.5b De student herkent muziekmateriaal op het gehoor.
De student kan transcripties maken van basic vocale en instrumentale solo’s via auditieve assimilatie en reproductie
4.2 De student bezit de juiste tools om onderzoek te verrichten.
De student kan zijn gedachten logisch ordenen
De student kan doelgericht informatie opzoeken
De student kan omgaan met een muzieknotatieprogramma
4.3 De student reflecteert kritisch over zichzelf en zijn omgeving.
De student kan de gemaakte transcripties kritisch becommentariëren
4.5 De student gaat probleemoplossend en planmatig te werk.
De student kan zijn problemen benoemen, een werkplan opstellen en uitvoeren

Leerdoelen

1.4 verwerkt muziek creatief
De student is in staat tonaal te improviseren over standaard akkoordenschema’s.
De student kent basic scat syllables.

2.2 boekt vooruitgang door zelfstudie
 De student kan een studieplanning opmaken en deze volgen

2.3 leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student kan transcripties van basic vocale en instrumentale solo’s maken en ruwweg analyseren De student kan op zicht een standaard stuk zingen en erover soleren

2.4 herkent muziekmateriaal op het gehoor.
De student kan transcripties maken van basic vocale en instrumentale solo’s via auditieve assimilatie en reproductie

2.5 beheerst de juiste speeltechnieken en –houdingen
De student kan toonladders en arpeggio’s uitvoeren: harmonisch majeur, subdominant mineur in alle intervallen en drie/vierklanken)
De student kan standaard technische etudes uitvoeren (vocalise,…)
De student beheerst technieken om zijn intonatie te verbeteren
 De student kan basnoten en guide-tone-lines zingen over standaard akkoordenschema’s
De student kan patterns zingen over backdoor progression, Confirmation Sequence (met zelf geschreven B-A3), 1-b2dim-2-b3dim-3, 5/5-5-1.
De student kan basislicks zingen en implementeren
De student kan ‘Straight Timing stukken’ goed getimed uitvoeren

4.2 bezit de juiste tools om onderzoek te verrichten
De student kan zijn gedachten logisch ordenen De student kan doelgericht informatie opzoeken
De student kan omgaan met een muzieknotatieprogramma

4.3 reflecteert kristisch over zichzelf en zijn omgeving
De student kan de gemaakte transcripties kritisch becommentariëren

4.5 gaat probleemoplossend en planmatig te werk
De student kan zijn problemen benoemen, een werkplan opstellen en uitvoeren

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen75,00 uren