Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Research 3 (jazz)32692/3029/2324/1/06
Studiegids

Research 3 (jazz)

32692/3029/2324/1/06
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Moore Thomas
Andere co-titularis(sen): Lambert Anton, Leroux-Roels Frederik, Smedts Els
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student kan een studieplanning opmaken en deze volgen
2.3 De student leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student kan transcripties maken van basic solo’s en deze analyseren
4.2 De student bezit de juiste tools om onderzoek te verrichten.
De student kan (gericht) informatie opzoeken
De student kan (vlot) omgaan met tekstverwerker
De student maakt kennis met het gebruik van voetnoten
De student maakt kennis met het formuleren van onderzoeksvragen
De student maakt kennis met het opstellen van een bibliografie
De student kan zijn gedachten formuleren
4.3 De student reflecteert kritisch over zichzelf en zijn omgeving.
De student kan de gemaakte transcripties kritisch becommentariëren.
4.5 De student gaat probleemoplossend en planmatig te werk.
De student kan zijn gedachten en werkwijze structureren

Leerdoelen

2.2 boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student kan een studieplanning op te maken en deze volgen

2.3 leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student kan transcripties maken van basic solo’s en deze analyseren

4.2 bezit de juiste tools om onderzoek te verrichten
De student kan zijn gedachten formuleren
De student kan de opgezochte informatie correct verwerken
De student kan onderzoeksvragen formuleren
De student kan omgaan met tekstverwerker
De student kan voetnoten gebruiken
De student kan een bibliografie opstellen

4.3 reflecteert kritisch over zichzelf en zijn omgeving.
De student kan de gemaakte transcripties kritisch en gefundeerd becommentariëren.

4.5 gaat probleemoplossend en planmatig te werk. De student kan zijn gedachten en werkwijze structureren

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen75,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00