Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Geschiedenis van de vocale muziek35081/3029/2324/1/43
Studiegids

Geschiedenis van de vocale muziek

35081/3029/2324/1/43
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 3
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Zang binnen instrument / zang
  • Schakelprogramma muziek - zang
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Anthonis Luc
Andere co-titularis(sen): Avantario Sabrina, Wajnberg Aäron
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 45,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student beheerst het repertoire representatief voor zijn discipline.
De student kan een gedetailleerd overzicht geven van de belangrijkste componisten, werken en opnames mbt zijn instrument en kan dit plaatsen in een historische, sociaal-culturele en muziektechnische context
De student kan teksten begrijpen en situeren (gedichten, liederen, opera, oratorium) 
De student kent de verschillende vormen van oratoria
De student ontwikkelt een eigen repertoire met aandacht voor verschillende stijlen en talen
De student verwerft theoretische basiskennis van de diverse stijlen en periodes

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges45,00 uren
  • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Lied
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Opera/oratorium
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00