Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Neveninstrument gitaar36530/3029/2324/1/33
Studiegids

Neveninstrument gitaar

36530/3029/2324/1/33
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de muziek, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Gitaar binnen instrument / zang
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
(#) Keuzeopleidingsonderdeel (moet vervangen worden)
Voor dit keuzeopleidingsonderdeel moet één van deze opleidingsonderdelen gekozen worden:
 • Neveninstrument Basgitaar 1 (jazz) (3 studiepunten)
 • Neveninstrument Basgitaar 2 (jazz) (3 studiepunten)
 • Neveninstrument Basgitaar 3 (jazz) (3 studiepunten)
 • Neveninstrument Basgitaar 4 (jazz) (3 studiepunten)
 • Neveninstrument Basgitaar 5 (jazz) (3 studiepunten)
 • Neveninstrument elektrische gitaar 1 (6 studiepunten)
 • Neveninstrument elektrische gitaar 2 (6 studiepunten)
 • Neveninstrument elektrische gitaar 3 (6 studiepunten)
 • Neveninstrument gitaar (jazz) 1 (6 studiepunten)
 • Neveninstrument gitaar (jazz) 2 (6 studiepunten)
 • Neveninstrument gitaar (jazz) 3 (6 studiepunten)
Titularis: Couck Nico
Andere co-titularis(sen): Kaminsky Oman, Vandeborght Antoon
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 630,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student beheerst het repertoire representatief voor zijn discipline.
De student kan representatief examenrepertoire of werken van een zelfde niveau uitvoeren
2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student past een gestructureerde en regelmatige studiemethode toe
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student beheerst een basis vaktechnische elementen, in functie van articulatie en klankvorming
De student heeft bij het musiceren een gezonde en functionele houding

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkvormen - SoFa
Vormen van groepsleren36,00 uren
Artistieke praktijk24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen570,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00