Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Coaching repertoire 3129/3084/2324/1/25
Studiegids

Coaching repertoire 3

129/3084/2324/1/25
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 5
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Zang (optie podium) (masterproef creatief eindproject zang) binnen Instrument / Zang
  • Zang (optie podium) (masterproef zang) binnen Instrument / Zang
 • Master of Arts in Music
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Zang (optie podium) (masterproef creatief eindproject zang) binnen Instrumental/Vocal Studies
  • Zang (optie podium) (masterproef zang) binnen Instrumental/Vocal Studies
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Anthonis Luc
Andere co-titularis(sen): Avantario Sabrina, Beriso Pedro, Wajnberg Aäron, Wise Andrew
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Coaching repertoire 2.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Individuele coaching

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel: Coaching repertoire 2

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student verbreedt en verdiept op zelfstandige basis het repertoire gerelateerd aan het eigen vakgebied.
De student voert rollen uit opera's en oratoria, liederen en alle toepassingen van vocale muziek uit met kennis van interpretatie en uitspraak
2.2 De student bouwt expertise op door organisatie en zelfstudie.
De student kan voorstellen om tijdens deze lessen ook specifieke projecten of andere leerstof aan bod te laten komen
De student studeert zelfstandig rollen uit opera's en oratoria, liederen en alle toepassingen van vocale muziek in

Leerinhoud

Lees het vademecum.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Partituren en studieboeken cfr. de opgave van de docenten.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Alle mogelijke partituren
- Gespecialiseerde vaktijdschriften & vakliteratuur
- Websites mbt de vakliteratuur en onderzoek in het vakgebied
- Boeken, krantenartikels, video's, DVD's, CD’s mbt het vakgebied

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Beoordeling artistieke praktijk en aanwezigheid!