Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Masterproef Koordirectie11995/3084/2324/1/46
Studiegids

Masterproef Koordirectie

11995/3084/2324/1/46
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Koordirectie binnen Muziek
 • Master in de muziek, trajectschijf 5
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Koordirectie binnen Directie
 • Master of Arts in Music
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Koordirectie binnen Conducting
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 18 studiepunten
Titularis: Anthonis Luc
Andere co-titularis(sen): De Boo Marleen, Hendrix Geert
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 540,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Koordirectie 1.

Onderwijsorganisatie (tekst)

individuele lessen koordirectie
groepsgerichte lessen
klasactiviteiten
praktijkgericht ervaring in het dirigentenkoor
(luister)stages bij externe koren
tutoring bij de masterproefpaper

eventueel aangevuld met een selectie uit
- deelname aan projecten georganiseerd door de instelling
- masterclasses en lezingen
- concertbezoek

Bij de masterproef directie wordt verwacht dat de student grotendeels zelfstandig te werk gaat.
Voor de concrete organisatie van deze onderwijsactiviteiten: zie Vademecum Directie

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel Koordirectie 1.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.2 De student beheerst de internationaal gehanteerde stilistische uitvoeringspraktijk.
De student verwerft kennis van en inzicht in koorliteratuur uit alle stijlperiodes, van renaissance tot hedendaagse koormuziek.
1.4 De student realiseert muziek op een creatieve wijze in een artistiek project.
De student doet verschillende koorervaringen op: hij is in staat een kamerkoor te dirigeren, een pre-professioneel koor, een amateurkoor, een professioneel koor.
De student toont een eigen interpretatie op koorrepertoire a.d.h.v. luisterstages.
1.5 De student kan door middel van een artistieke dialoog zijn publiek beroeren.
De student is in staat om een koor te dirigeren in het bijzijn van een publiek.
2.2 De student bouwt expertise op door organisatie en zelfstudie.
De student kan de verschillende stadia die bij de instudering van koorwerk komen kijken in de praktijk toepassen.
2.3 De student kan door analyse en interpretatie muziekstructuren verwerken.
De student is in staat een grondige analyse te maken met het oog op een versnelling van het repetitieproces.
De student kan de evolutie van het repetitieproces en de repetitietechniek van de dirigent adequaat analyseren.
2.4 De student heeft zich de juiste speeltechnieken en -houdingen eigen gemaakt.
De student toont een ver gevormde en persoonlijke slagtechniek
3.1 De student kan zijn sociale- en communicatieve vaardigheden aanwenden om leiding te nemen.
De student is in staat adequaat te communiceren met een koor.
4.1 De student heeft een uitgebreide kennis van de ruimere culturele en (muziek)historische context en kan die aanwenden in de eigen artistieke praktijk.
De student is in staat om zelf koorliteratuur aan te brengen en te bespreken.
4.3 De student kan het resultaat van kritische (zelf-)reflectie mondeling en schriftelijk weergeven.
De student kan kritisch reflecteren over zijn examenconcertprogramma.

Leerinhoud

Lees het vademecum.
-Slagtechniek (specifieke oefeningen; toegepast op de koorliteratuur).
-Gehooroefeningen (o.m. foutdetectie, intonatie, balans, articulatie, stijlverschillen, akkoorden)
-Analyse koorwerken uit diverse stijlen en periodes (harmonisch, slagtechnische, repetitietechnisch, stijlgericht)
-Literatuur verwerven: geschiedenis en overzicht van de koorliteratuur en toepassing ervan voor de samenstelling van concertprogramma's rond bepaalde thema's
-Praktijkervaring opdoen in het dirigentenkoor en bij externe koren via luisterstages
-Toepassen van onderzoeksvaardigheden
-Voorbereiding van het programma van de masterproef directie

Meer details: zie Vademecum Directie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Partituren, studieboeken en opnames cfr. opgave van de docent
- Partituren van het examenprogramma. Het examenprogramma wordt bepaald in overleg met de hoofddocent.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Gespecialiseerde vaktijdschriften & vakliteratuur
- Websites mbt de vakliteratuur en onderzoek in het vakgebied
- Boeken, krantenartikels, video's, DVD's, CD’s mbt het vakgebied
- Inzage in masterproeven van vorige jaren

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Vormen van groepsleren30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen480,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00