Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Taalcoaching directie 113419/3084/2324/1/59
Studiegids

Taalcoaching directie 1

13419/3084/2324/1/59
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Koordirectie binnen Muziek
 • Master in de muziek, trajectschijf 4
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Koordirectie binnen Directie
 • Master of Arts in Music
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Koordirectie binnen Conducting
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Anthonis Luc
Andere co-titularis(sen): Avantario Sabrina, Cambier Anne, Seeger Kai-Rouven, Vervoort Valerie
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

groepsgerichte individuele begeleiding

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef koordirectie.
Uit de prestatie op de toelatingsproef blijkt de student over de juiste begincompetenties te beschikken. Zie specificaties toelatingsproeven op de website.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.2 De student beheerst de internationaal gehanteerde stilistische uitvoeringspraktijk.
De student verwerft kennis van de elementaire basisregels van uitspraak in de diverse talen (Duits, Frans, Engels en Italiaans).
4.3 De student kan het resultaat van kritische (zelf-)reflectie mondeling en schriftelijk weergeven.
De student ontwikkelt algemeen bewustzijn m.b.t. de taal (taal als inspiratiebron, verstaanbaarheid) 

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Kennis van de elementaire basisregels van uitspraak van de Duitse en Italiaanse taal
en algemeen bewustzijn m.b.t. de taal (taal als inspiratiebron, verstaanbaarheid):

Inleiding tot de taalcoaching
Fonetisch schrift
(Spier)oefeningen
Uitspraakregels toepassen
Ontwikkelen van een kritisch oor
Gedichten
Teksten van vocale muziek

De student volgt 1 taal per jaar gedurende 2 jaren Taalcoaching (directie) 1 en 2: Italiaans en Duits.
De student kan zelf kiezen welke taal hij in welk niveau opneemt.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Gedichten
Koorwerken
Teksten uit vocale muziek

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen75,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk40,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)60,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00