Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Orkestratie 536394/3084/2324/1/68
Studiegids

Orkestratie 5

36394/3084/2324/1/68
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 5
  Afstudeerrichting:
  • compositie
  Keuzepakket:
  • Compositie Master 2
 • Master of Arts in Music
  Afstudeerrichting:
  • Composition
  Keuzepakket:
  • Compostie Master 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Van Camp Bram
Andere co-titularis(sen): Prengels Steven
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Orkestratie 4.

Onderwijsorganisatie (tekst)

- individuele lessen
- groepsgerichte lessen of klasactiviteiten

Aangevuld met een selectie uit:
- deelname aan masterclasses, lezingen en lecture recitals
- concertbezoek

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.4 De student realiseert muziek op een creatieve wijze in een artistiek project.
De student kan zelfstandig bestaande literatuur orkestreren op gevorderd niveau
De student kan zelfstandig de stijlaspecten binnen een historisch perspectief respecteren.
De student heeft een gevorderde kennis van de afzonderlijke instrumenten (tessituur, klankkleur,...)
De student heeft een gevorderde kennis van de grote orkestliteratuur

Leerinhoud

Lees het vademecum Compositie of het vademecum Directie

Grondige kennis van de afzonderlijke instrumenten
Kennisname van grote orkestliteratuur
Stijlvol, technisch verantwoord en geïnspireerd orkestreren
Grondige kennis van alle instrumentale mogelijke
Grondige kennis van de orkesttraditie
20ste en 21ste eeuwse orkestratie technieken

Eigen toepassingen van diverse orkestrale zettingenStudiematerialen (tekst): Verplicht

Partituren
Boeken (orkestratie)
Opnames

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen170,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00