Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Research 4 (jazz)32697/3084/2324/1/82
Studiegids

Research 4 (jazz)

32697/3084/2324/1/82
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Master in de muziek, trajectschijf 4
    Afstudeerrichting:
    • Jazz
  • Master of Arts in Music
    Afstudeerrichting:
    • Jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Smedts Els
Andere co-titularis(sen): Claes Andrew, Lambert Anton, Sondervan Dago
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.2 De student bouwt expertise op door organisatie en zelfstudie.
De student kan een efficiënte studieplanning op te maken en deze volgen
2.3 De student kan door analyse en interpretatie muziekstructuren verwerken.
De student kan verschillende technieken analyseren of transcripties maken van complexere solo’s en deze analyseren
4.2 De student heeft zich een kritische en onderzoekende houding eigen gemaakt.
De student kan zijn gedachten helder formuleren in een correct taalgebruik
De student kan duidelijk afgebakende en relevante onderzoeksvragen formuleren
De student kan correct voetnoten gebruiken
De student kan een correcte bibliografie opstellen
De student kan gericht informatie opzoeken en deze correct verwerken
4.3 De student kan het resultaat van kritische (zelf-)reflectie mondeling en schriftelijk weergeven.
De student kan de gemaakte transcripties of technische analyses kritisch becommentariëren in het licht van de eigen uitvoeringspraktijk
4.5 De student gaat probleemoplossend en planmatig te werk.
De student komt door het structureren van zijn gedachten en werkwijze tot heldere output

Leerdoelen

2.2 boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student kan een efficiënte studieplanning op te maken en deze volgen

2.3 leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student kan transcripties maken van complexere solo’s en deze analyseren

4.2 bezit de juiste tools om onderzoek te verrichten
De student kan zijn gedachten helder formuleren in een correct taalgebruik
De student kan gericht informatie opzoeken
De student kan duidelijk afgebakende en relevante onderzoeksvragen formuleren
De student kan vlot omgaan met tekstverwerker
De student kan correct voetnoten gebruiken
De student kan een correcte bibliografie opstellen

4.3 reflecteert kritisch over zichzelf en zijn omgeving.
De student kan de gemaakte transcripties kritisch becommentariëren in het licht van de eigen uitvoeringspraktijk

4.5 gaat probleemoplossend en planmatig te werk.
 De student komt door het structureren van zijn gedachten en werkwijze tot heldere output

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen75,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00