Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Zang 2843/3028/2324/1/55
Studiegids

Zang 2

843/3028/2324/1/55
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • kleinkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Engels Anneke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Zang 1.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. De bachelor in het drama heeft een eigen kunstenaarsstem in begeleide artistieke projecten.
onderbouwt diens repertoirekeuze vanuit een eigen visie en met een juiste inschatting van het eigen stemgeluid
2. De bachelor in het drama beheerst de vaktechnische aspecten van de praktijk.
diept de verworvenheden uit Zang 1 verder uit
kan moeilijkheden in een lied oplossen door technische oefeningen
heeft aandacht voor basishouding in combinatie met ademhalingstechniek
toont dat die een adequate methode heeft om een lied in te studeren
hanteert een basistechniek van gezond stemgebruik
3. De bachelor in het drama vindt inspiratie in manieren waarop kunstenaars in binnen- en buitenland, in heden en verleden, en in verschillende culturen de wereld verbeelden."
zingt in verschillende contexten
7. De bachelor in het drama presenteert artistiek werk aan een publiek en is zich bewust van het verband tussen inhoud, vorm en context.
heeft een goede podiumprésence

Leerinhoud

Zangrepertoire:
* Oefeningen (toonladders, intervallen, ritmiek, improvisatie)
* Klankvorming, tekstbehandeling, betekenisgeving, presentatie en communicatie
* Repertoirekennis
* Fysiologische kennis en technische vaardigheid van toepassing op het zingen.

Zangtechniek:
De gebruikte methodes zijn een vermenging van verscheidene zangmethodes waar aandacht wordt geschonken aan adembeheersing, resonantie en stijlen met verschillende stemgebruiken aangepast aan de stijl van het lied.
Een basiskennis van het menselijk lichaam i.v.m. het zingen wordt ook meegegeven.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen27,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks50,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, dien je zo spoedig mogelijk een attest in via iBamaflex.
Opgelet: een aanwezigheidsattest is geen garantie op het slagen voor het opleidingsonderdeel.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00