Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Podiumschrijven 238345/3028/2324/1/58
Studiegids

Podiumschrijven 2

38345/3028/2324/1/58
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • acteren
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Deroo Sara
Andere co-titularis(sen): Robbrecht Joachim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar) of 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor Schrijven voor de scène 1.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Artistiek concept - 1.1. materiaal verwerken
kan een dialoog schrijven
schrijft spelteksten
1. Artistiek concept - 1.2. presentatie vormgeven
is creatief en heeft een theatrale verbeelding qua woordgebruik en schrijfstijl
zuivert tekstmateriaal uit of voegt toe om het theatraal te versterken
Kan een tekst schrijven met beheersing van metrum en klank
4. Positioneren - 4.2. onderzoeken
distilleert uit geïmproviseerde monoloogteksten een speltekst
zuivert tekstmateriaal uit of voegt toe om het theatraal te versterken

Leerinhoud

Studenten krijgen schrijfopdrachten. Bij het begin van elke les brengen ze hun teksten mee en die worden door alle deelnemende studenten en de docent aandachtig gelezen en besproken. We proberen dialogen te schrijven die vervolgens door studenten hardop worden gelezen zodat schrijvers kunnen toetsen of hun woorden werken wanneer ze worden uitgesproken. Het accent ligt op spanning, formulering en gelaagdheid. De belangrijkste opdracht bestaat eruit een dialoog te schrijven.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, dien je zo spoedig mogelijk een attest in via iBamaflex.
Opgelet: een aanwezigheidsattest is geen garantie op het slagen voor het opleidingsonderdeel.