Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Taalgevoeligheid en tekstanalyse38343/3028/2324/1/87
Studiegids

Taalgevoeligheid en tekstanalyse

38343/3028/2324/1/87
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • acteren
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Deroo Sara
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. De bachelor in het drama heeft een eigen kunstenaarsstem in begeleide artistieke projecten.
gaat de ambachtelijke zoektocht aan, heeft en toont plezier in het experimenteren
2. De bachelor in het drama beheerst de vaktechnische aspecten van de praktijk.
onderzoekt naast een dramaturgische analyse van een tekst ook andere vormen van tekstbehandeling (klankkleur, metrum, muzikaliteit, beeldvorming)
6. De bachelor in het drama onderzoekt kritisch de ontwikkeling van eigen artistiek werk en dat van anderen, kan daarover reflecteren en die reflectie delen.
verwoordt en accepteert feedback constructief
onderzoekt de mogelijkheid om verschillende taalvormen in theatrale vormen om te zetten
8. De bachelor in het drama gaat uit van de kracht van verscheidenheid en samenwerking met anderen om te groeien in ambacht en kunstenaarschap.
staat open voor aangebracht werkmateriaal
werkt samen
is actief betrokken bij de lessen

Leerinhoud

Het vak taalgevoeligheid biedt de student een oefenruimte om met tekstzegging te experimenteren.

Via een dramaturgische en sensorische analyse van divers tekstmateriaal gaan we op zoek naar:
- hoe het denken in het hier en nu je spreken actief maakt en er spanning gecreëerd wordt;
- hoe je kan praten in beelden in plaats van in woorden;
- hoe ook de beelden die buiten de tekst staan invloed hebben op je beleving en zegging;
- hoe het standpunt dat je inneemt ten opzichte van de tekst je zegging beïnvloedt;
- hoe standpuntwissels het spelen actief kunnen houden;
- hoe de materialiteit van de taal (en de verklanking ervan) eveneens betekenis kan genereren.

Doordat je in dit vak niet hoeft toe te werken naar een resultaat of toonmoment kan je in alle vrijheid samen zoeken, proberen en reflecteren.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, dien je zo spoedig mogelijk een attest in via iBamaflex.
Opgelet: een aanwezigheidsattest is geen garantie op het slagen voor het opleidingsonderdeel.