Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Podium 2800/3028/2324/1/48
Studiegids

Podium 2

800/3028/2324/1/48
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • woordkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Delnaet Jurgen
Andere co-titularis(sen): Van Aerschot Christina, Vanhaeverbeke Nele
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Korte omschrijving

Docenten
Tine Van Aerschot
Gastdocenten

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. De bachelor in het drama heeft een eigen kunstenaarsstem in begeleide artistieke projecten.
diept de verworvenheden van Atelier 1 (Podium) verder uit
stelt zich authentiek, kwetsbaar en waarachtig op
2. De bachelor in het drama beheerst de vaktechnische aspecten van de praktijk.
zet het gebruik van lichaam, taal en ruimte bewust in
toont het besef van het belang van de live-component en werkt verder aan het hier-en-nu delen met het publiek
5. De bachelor in het drama vindt de eigen kunstenaarsstem in verbinding met de verscheidenheid die de samenleving binnen en buiten de school biedt.
onderzoekt de plaats van de eigen artistieke praktijk in de samenleving
6. De bachelor in het drama onderzoekt kritisch de ontwikkeling van eigen artistiek werk en dat van anderen, kan daarover reflecteren en die reflectie delen.
gaat opbouwende gesprekken aan rond de eigen artistieke praktijk en die van medestudenten en docenten
7. De bachelor in het drama presenteert artistiek werk aan een publiek en is zich bewust van het verband tussen inhoud, vorm en context.
ervaart noodzaak en plezier om het artistieke werk te delen met een publiek
8. De bachelor in het drama gaat uit van de kracht van verscheidenheid en samenwerking met anderen om te groeien in ambacht en kunstenaarschap.
stelt zich collegiaal op tijdens het werkproces en de uitvoeringen

Leerinhoud

In Ba2 werk je binnen podium verder met de bouwstenen die je in het eerste jaar hebt verworven. Het ambachtelijke onderzoek zal meer en meer plaats maken voor een zoektocht naar jouw noodzaak van vertellen. Je zal uitgedaagd worden om in je spel relevantie en waarachtigheid op te zoeken. Je leert om tegelijk mens, acteur en beschouwer van de tekst te zijn. Je gebruikt je talent als middel om de wereld van het verhaal uniek, persoonlijk en theatraal vorm te geven.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk90,00 uren
Werktijd buiten de contacturen180,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, dien je zo spoedig mogelijk een attest in via iBamaflex.
Opgelet: een aanwezigheidsattest is geen garantie op het slagen voor het opleidingsonderdeel.