Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Schrijven 210659/3028/2324/1/22
Studiegids

Schrijven 2

10659/3028/2324/1/22
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • woordkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Delnaet Jurgen
Andere co-titularis(sen): Taveirne Lara, Vanhauwaert Maud
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Korte omschrijving

Docenten
Maarten Inghels
Gastdocenten

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. De bachelor in het drama heeft een eigen kunstenaarsstem in begeleide artistieke projecten.
diept de verworvenheden van Atelier 1 (Schrijven) verder uit
durft taal naar de hand te zetten om tot een eigen schrijfstem te komen
2. De bachelor in het drama beheerst de vaktechnische aspecten van de praktijk.
verfijnt de technische vaardigheden die werden ontwikkeld in B1 en weet die in te bedden in een eigen stijl
maakt een tekst geloofwaardig en beseft de kracht van suggestie
daagt zichzelf uit en beseft dat schrijven vooral herschrijven is
6. De bachelor in het drama onderzoekt kritisch de ontwikkeling van eigen artistiek werk en dat van anderen, kan daarover reflecteren en die reflectie delen.
neemt een kritische houding aan ten opzichte van het eigen werk
geeft aan of benoemt wat eigen schrijfkwaliteiten en wat werkpunten zijn
7. De bachelor in het drama presenteert artistiek werk aan een publiek en is zich bewust van het verband tussen inhoud, vorm en context.
schat in wat de impact is van een tekst bij een publiek
8. De bachelor in het drama gaat uit van de kracht van verscheidenheid en samenwerking met anderen om te groeien in ambacht en kunstenaarschap.
staat open voor opdrachten die buiten de eigen interesse, leefwereld, denkkader liggen

Leerinhoud

In het tweede bachelorjaar dagen de docenten je uit om je taalgevoel verder uit te diepen: om teksten uit te puren en om zintuiglijk te leren schrijven. Je gaat op zoek naar manieren om je verbeelding concreet te maken, inzichtelijk, leesbaar.

Ook ga je eerste stappen zetten in het creëren van afgewerkte teksten. Daarbij ga je de verworvenheden van het eerste jaar implementeren in een stevigere en langere tekst. Als houvast worden je literaire technieken aangereikt, zowel in proza als in poëzie. Je krijgt inzicht in zaken als vertelstem en beeldtaal. Je leert literaire personages vormgeven en nadenken over de fictieve wereld waarin ze bewegen. En hoe wordt zo’n plot nu eigenlijk opgebouwd? De aandacht wordt gevestigd op zaken als spanningsboog en vertelperspectief. Je staat stil bij stilistische facetten die inzetbaar zijn in het schrijfproces. Ook leer je nadenken over de verhouding tussen fictie en werkelijkheid.

Bij de schrijfopdrachten staan de zoektocht naar de authentieke stem en het schrijfplezier voorop.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk45,00 uren
Werktijd buiten de contacturen225,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, dien je zo spoedig mogelijk een attest in via iBamaflex.
Opgelet: een aanwezigheidsattest is geen garantie op het slagen voor het opleidingsonderdeel.