Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Lichamelijk bewustzijn 1328/3028/2324/1/05
Studiegids

Lichamelijk bewustzijn 1

328/3028/2324/1/05
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Thielemans Magda
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In lichamelijk bewustzijn gaat de student op zoek naar manieren om zichzelf voor te bereiden op een duurzame carrière. Het lichaam is het instrument, niet alleen fysiek maar ook artistiek.
Lichamelijk bewustzijn bestaat uit drie verschillende modules: LAB, Conditie en Weerbare Kunstenaars.
In LAB (Lichamelijk Artistiek Bewustzijn = 30u) worden de eigen ontspannen-ondersteunde houding onderzocht en daarnaast het lichaam als artistieke aanwezigheid in de theatrale ruimte ontdekt.
In Conditie = 30u werkt de student onder begeleiding van een kinesist aan het versterken van het eigen lichaam.
Weerbare Kunstenaars = 12u bestaat uit 6 sessies van twee uur en bevat een meer theoretisch gedeelte (3 sessies) en een praktisch toepassingsgericht gedeelte (3 sessies) psycho-educatie om de mentale weerbaarheid te versterken.'

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. De bachelor in het drama beheerst de vaktechnische aspecten van de praktijk.
verwerft een basisinzicht in de anatomie van het bewegingsapparaat
ontwikkelt een goede conditie
onderzoekt en wordt zich bewust van de eigen houding
onderzoekt en wordt zich bewust van het eigen bewegen
gaat op zoek naar een goede ondersteunende houding in functie van de artistieke praktijk
8. De bachelor in het drama gaat uit van de kracht van verscheidenheid en samenwerking met anderen om te groeien in ambacht en kunstenaarschap.
wendt de noodzakelijke inzet, zelfredzaamheid en reflectievermogen aan
heeft zelfdiscipline en is stipt en verantwoordelijk
is zich bewust van het belang van mentale en fysieke weerbaarheid met het oog op een duurzame artistieke praktijk

Leerinhoud

De student:
- verwerft een praktische anatomische kennis (gebruik van spieren, situering van de gewrichten,  werking van de ademhaling)
- vergroot het lichaamsbewustzijn en de conditie
- herkent niet-efficiënte houdings- en bewegingspatronen en kan deze doorbreken tijdens de les
- gebruikt het verworven inzicht om de artistieke praktijk te versterken

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen30,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, dien je zo spoedig mogelijk een attest in via iBamaflex.

Toetsing (tekst)

De student wordt permanent beoordeeld op motivatie, vaardigheden, attitude en evolutie tijdens de lessen. De lessen zijn verplicht bij te wonen, ongewettigde afwezigheden worden dan ook verrekend in het eindresultaat.

Toetsing
100% vaardigheidstoets hands-on permanent (P)

Voor het onderdeel permanente evaluatie zal gewerkt worden met een quoteringsnorm.
De vakgroep geeft eerst een cijfer op het evolutieproces en de competenties, en dit wordt afhankelijk van het percentage afwezigheid herrekend volgens onderstaande regels:
Bij meer dan 10% ongewettigde afwezigheid, kan de student max 18/20 halen;
Bij meer dan 20% ongewettigde afwezigheid, kan de student max 16/20 halen;
Bij maximum 30% ongewettigde afwezigheid, kan de student max 14/20 halen;
Bij meer dan 30% ongewettigde afwezigheid, kan de student max 12/20 halen;

Voorbeeld:
Student X haalt 14/20 en was max30% afwezig.
X kan maximum 14/20 halen.
14 : 20 x 14 = 9,8
Student X behaalt een 10/20 ondanks de goede basiscompetenties.

Geen tweede examenkans mogelijk.