Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Dans 313574/3028/2324/1/95
Studiegids

Dans 3

13574/3028/2324/1/95
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Thielemans Magda
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Dans 2.

Begincompetenties (tekst)

 

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Artistiek concept - 1.1. materiaal verwerken
kan op basis van idee├źn en keuzes een choreografie uitbouwen
2. Vaktechnisch - 2.2. zelfstudie
kan zichzelf evalueren en bijsturen
heeft zelfdiscipline en is stipt en verantwoordelijk
2. Vaktechnisch - 2.3. lichamelijk en ruimtelijk bewustzijn
kan een verhaallijn integreren in een eigen uitvoering
3. Samenwerking - 3.3. participeren in/ samenwerken aan (interdisciplinair) artistiek concept
kan inclusief samenwerken met anderen, ongeacht het niveau en de mogelijkheden
kan door middel van dialoog samenwerken aan een artistieke creatie

Leerinhoud

In dans verdiep je je persoonlijke bewegingsmogelijkheden door je te verhouden tot een groep. Uiteenlopende dansstijlen en diverse docenten stimuleren je om je vrijheid op te zoeken, samen te werken, de ander te ondersteunen en jezelf uit te dagen en te verrassen. De vrijheid hier ontwikkelt neem je mee in je professionele artistieke parcours.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk45,00 uren
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, dien je zo spoedig mogelijk een attest in via iBamaflex.

Toetsing (tekst)

De student wordt permanent beoordeeld op motivatie, vaardigheden, attitude en evolutie tijdens de lessen. De lessen zijn verplicht bij te wonen, ongewettigde afwezigheden worden dan ook verrekend in het eindresultaat.

Toetsing
100% vaardigheidstoets hands-on permanent (P)

Voor het onderdeel permanente evaluatie zal gewerkt worden met een quoteringsnorm.
De vakgroep geeft eerst een cijfer op het evolutieproces en de competenties, en dit wordt afhankelijk van het percentage afwezigheid herrekend volgens onderstaande regels:
Bij meer dan 10% ongewettigde afwezigheid, kan de student max 18/20 halen;
Bij meer dan 20% ongewettigde afwezigheid, kan de student max 16/20 halen;
Bij maximum 30% ongewettigde afwezigheid, kan de student max 14/20 halen;
Bij meer dan 30% ongewettigde afwezigheid, kan de student max 12/20 halen;

Voorbeeld:
Student X haalt 14/20 en was max30% afwezig.
X kan maximum 14/20 halen.
14 : 20 x 14 = 9,8
Student X behaalt een 10/20 ondanks de goede basiscompetenties.

Geen tweede examenkans mogelijk.