Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Literaire analyse38349/3028/2324/1/00
Studiegids

Literaire analyse

38349/3028/2324/1/00
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • woordkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vanhauwaert Maud
Andere co-titularis(sen): Delnaet Jurgen
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Docenten
Maud Vanhauwaert
Astrid Haerens

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. De bachelor in het drama heeft een eigen kunstenaarsstem in begeleide artistieke projecten.
Bezit taalgevoeligheid
2. De bachelor in het drama beheerst de vaktechnische aspecten van de praktijk.
Kent het aangereikte begrippenapparaat voor de analyse van een tekst en weet het toe te passen op een gegeven tekstfragment
4. De bachelor in het drama legt relaties tussen het eigen werk en creatieve processen in andere disciplines en andere culturen, en gebruikt die verscheidenheid als mogelijke bodem voor creatie.
plaatst teksten in een filosofisch en cultuurhistorisch kader en verhoudt zich via de tekst tot deze contexten
5. De bachelor in het drama vindt de eigen kunstenaarsstem in verbinding met de verscheidenheid die de samenleving binnen en buiten de school biedt.
verdiept de artistieke zoektocht door zich te verhouden tot het werk van hedendaagse auteurs via analyse, eigen leeservaring en overtuigingen

Leerinhoud

In het eerste semester (docent: Maud Vanhauwaert) neem je een duik in de dieptes van de taal. Je onderzoekt daarbij de bouwstenen van een tekst, waaronder de letters, woorden, zinsdelen, bijzinnen, zinnen en alineas. Een inzicht in de componenten en de mechanismes van de taal helpt je om je eigen leeservaring te analyseren en te beschrijven. Bovendien helpt het je in je eigen schrijfpraktijk. Net zoals een kok zijn ingrediënten door en door moet kennen om zijn eigen smaakpalet te kunnen creëren, is het belangrijk inzicht te krijgen in de taal om er vervolgens mee te kunnen spelen.

In het tweede semester (docent: Astrid Haerens) oefenen we ons in de analyse van gedichten en verhalen. We bouwen een theoretisch kader en maken ons vertrouwd met poëzietechnische aspecten (o.a. ritme en metrum, beeldspraak, stijlfiguren) en met narratologische begrippen (o.a. verteltypologiëen, fabel en sujet, spanningsopbouw). Deze handvaten gebruiken we om tot verschillende interpretaties van literaire teksten te komen, maar ook om je eigen leeservaring vorm te geven. De focus op literaire techniek geeft inzicht in de opbouw van verhalen en gedichten en kan je meenemen in je eigen praktijk als schrijver en verteller.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen30,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, dien je zo spoedig mogelijk een attest in via iBamaflex.
Opgelet: een aanwezigheidsattest is geen garantie op het slagen voor het opleidingsonderdeel.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks100,00